זיהוי "נורות אדומות"

זיהוי פעילויות חשודות red flags (ניטור - Monitoring)

זיהוי פעילויות חשודות בהתנהגות חשבונות ולקוחות נעשה על מנת לסווג את הלקוח ברמת סיכון זו או אחרת, ועל מנת לאתר פעולות בלתי רגילות החייבות דיווח לרשויות על פי חוק איסור הלבנת הון והצווים הנלווים אליו. הסקר יבדוק זיהוי נורות אדומות במערכת המיכונית, הארגונית ובקרב פקידי הארגון בנושאים הבאים:

 

       Ü         התנהגות מחשידה של הלקוח (ללא ביצוע פעולות כספיות);

 

       Ü         ביצוע פעולה כספית מחשידה;

 

       Ü         ביצוע מספר פעולות כספיות שביחד מעוררות חשד.

 

להלן רשימת "נורות אדומות" הדורשות תשומת לב מיוחדת של המוסד הפיננסי.

 

פתיחת חשבון ודפוסי התנהגות

 •   הלקוח מספק מסמכי זיהוי שאינם ניתנים לאימות, או מסמכי זיהוי בלתי רגילים או חשודים.
 •   התאגדות או עסק נמנעים או מתקשים לספק מידע מלא על טיב העסק ומטרתו, הסיבה לפתיחת החשבון וייעודו, הפעילות הצפויה בחשבון, ניסיון קודם עם בנקים, שמות המנהלים והדירקטורים ופרטים על מיקום וכתובת העסק.
 •   הלקוח מביע דאגה מוגברת לסודיות הבנקאית לגבי שמירת זהותו, פעולותיו והצדדים עימם הוא מבצע את עסקאותיו.
 •   מספר הטלפון שסופק על ידי הלקוח מנותק או אינו בשימוש.
 •   הרקע של הלקוח אינו מתיישב עם המצופה מבחינת הפעילות העסקית.
 •   הלקוח מבצע פעולות בסכומים גדולים, ואין למוסד ניסיון בעבודה עם לקוח זה.
 •   ללקוח אין סיבה נראית לעין לפתיחת החשבון (לדוגמה: הלקוח אינן שוכן בקרבת מקום).
 •   ללקוח אין ידע עסקי בתחום בו הצהיר כי הוא עוסק.
 •   הלקוח פותח מספר חשבונות תחת אותו שם או שמות שונים ללא סיבה עסקית נראית לעין.
 •   ללקוח או למישהו הקשור אליו יש רקע המעורר חשד (הרשעות פליליות, אזרחיות או רגולטוריות). 
 •   הדוחות הכספיים של הלקוח אינם מאומתים ואינם הגיוניים מול טיב עסקיו.
 •   הלקוח מסרב לציין מקור לגיטימי של הכספים או הנכסים שלו.
 •   ללקוח ניתנו הלוואות המגובות בבטחונות בבנקים Offshore (מקלטי מס).
 •   הלקוח מגלה הסתייגות משאלות המוסד.
 •   שימוש בכתובת משותפת לכמה לקוחות.
 •   הלקוח מנסה לשכנע את פקיד המוסד שלא לדווח ולשמור מידע אודות פעולותיו.
 •   לאחר שנמסר ללקוח, כי הפעולה חייבת בדיווח, הוא נמנע מלספק מידע הדרוש לדיווח.
 •   הלקוח נמנע ממסירת מסמכי זיהוי בפעולות מזדמנות הדורשות זאת.
 •   אורח חיים ראוותני במיוחד של הלקוח, שעומד בניגוד לפרופיל העסקי או הפרטי שלו.