העברות, הפקדות ומשיכות

 •   העברות אלקטרוניות אל ומאת ממקלטי מס או מדינות בסיכון ללא סיבה עסקית נראית לעין, או העברות שאינן תואמות את הפעילות העסקית או ההיסטורית של הלקוח.
 •   זיכויים רבים, בסכומים נמוכים, בהעברות אלקטרוניות, או הפקדות רבות של המחאות, המועברות לארגון אחר בסמוך להפקדתן ואינן תואמות את הפעילות העסקית או ההיסטורית של הלקוח.
 •   זיכויים בסכומים גדולים בהעברות אלקטרוניות ללקוח שהוא תושב חוץ ללא סיבה נראית לעין.
 •   העברות אלקטרוניות בלתי מוסברות, שחוזרות על עצמן או מראות דפוסי התנהגות בלתי רגילים.
 •   תשלומים או תקבולים ללא קשר לחוזים, לסחורות או לשירותים.
 •   העברת כספים דרך מספר מדינות.
 •   סכומי פעולות והיקפים שאינם תואמים את הצהרת הלקוח לגבי מטרת החשבון ועיסוקו.
 •   הבניית הפקדות או משיכות בכוונה להימנע מדיווח.
 •   מספר אנשים מפקידים מזומן לאותו חשבון, אצל פקידים שונים, בתוך זמן קצר.
 •   הפקדה גדולה המלווה במספר העברות (משיכות) בסכומים קטנים.
 •   העברות ללא זיהוי המוטב או באופן המצביע על הסוואת זהות המוטב.
 •   התנועות בחשבון (במיוחד במזומנים, המחאות בנקאיות והעברות) מצביעות על שינוי פתאומי מול הפעולות הרגילות.
 •   חשבון עסק מסוג מסוים מראה התנהגות שאינה אופיינית לסוגי עסקים כאלה.
 •   העברות בלתי מוסברות בין חשבונות הקשורים זה לזה או עם בעלי שליטה משותפים.
 •   עסק לניכיון המחאות אינו מושך מזומנים בעת הפקדת ההמחאות.
 •   החלפה תכופה של שטרות קטנים בגדולים, הפקדה של צרורות מזומנים.
 •   רכישת מספר המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים או מכשירים נזילים אחרים בסכומים שמתחת לסף הדיווח.
 •   העברת כספים לארגון אחר ובחזרה באופן לא מוסבר. לדוגמה: רכישת המחאה בנקאית בארגון א', הפקדתה בארגון ב', החזרת הכסף חזרה בהעברה בנקאית מארגון ב' לארגון א'.
 •   "חוסר אכפתיות" מצד הלקוח לגבי סיכונים, גובה עמלות או עלויות אחרות של פעולותיו.
 •   פעולות בסכומים עגולים (כגון 500,000 ש"ח).
 •   העברות בין חברות, ארגוני צדקה או תאגידים שונים ללא סיבות נראות לעין (ריבוד).
 •   העברות שבהן אחד המוטבים או המשלמים הוא אישיות ציבורית בחו"ל.
 •   צמיחה מהירה של הפקדות מזומנים ללא צמיחה בהפקדות אחרות (העברות והמחאות).
 •   חוסר ודאות לגבי זהות המשלם בהעברה מחו"ל, או חוסר אפשרות לזהות בעל חשבון בהעברת קורספונדנטית או חשבונות ריכוז.