נהלים פנימיים

האם קיימים נהלים פנימיים העוסקים בהלבנת הון:

·         נהלים באשר לפתיחת חשבון -  אופן ביצוע  הזיהוי והאימות (תוך פירוט סוגי החשבונות);

·         נהלים באשר לדרישת המסמכים ושמירתם;

·         נהלים באשר לדיווח סובייקטיבי;

·         נהלים באשר לזיהוי מבצע פעולה שאינו שחקן בחשבון;

·         נהלים באשר לקביעת הזהות האמיתית של בעלי החשבון במקום שההתקשרות נעשתה לטובת אדם אחר(תוך פירוט בדיקות מול PEP, רשימות טרוריסטים, רשימות אחרות - בדיקות האם סורב בארגון אחר, מרשם האוכלוסין);

·          נהלים באשר להבטחת שיתוף הפעולה עם הממונה על שוק ההון;

·         נהלים באשר להבטחת שיתוף הפעולה עם הרשות לאיסור הלבנת הון;

·         נהלים באשר לעדכון רציף של שינויי חקיקה;

·         נהלים באשר לפעולות ולסוגי לקוחות מיוחדים;

·         נהלים באשר לדרכי  דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון;

·         נוהל פתיחת חשבון  באינטרנט; 

ניהול רישומים

·         כיצד נשמרים מסמכי הזיהוי והיכן;

·         מידת הזמינות של המסמכים.

שונות

·               האם יש מקרים שבהם שואלים את הלקוח למקור כספו;

·               האם מותר לפקיד לדרוש הסברים מהלקוח, או שמא רק באישור קצין הציות.