משרד הבטחון פרסם היום (24.11.09) שתי הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות. האגודות שהוכרזו הן:

אגודת הצדקה האיסלאמית בדורא

אגודת אלאקראא בשכם

אגודת הצדקה האיסלאמית בדורא מופיעה במספר מקורות כאגודת צדקה אשר נתמכה, בין היתר, ע"י ארגון הצדקה INTERPAL, אשר משתייך לארגון הגג קואליציית הצדקה והוכרז הן ע"י משרד הבטחון (1997) והן ע"י משרד האוצר האמריקאי ברשימת OFAC. בדו"ח פיננסי של INTERPAL משנת 2004 מצוין כי INTERPAL העבירה לאגודת הצדקה האיסלאמית בדורא סכום של 23,744 דולר עבור עזרה הומניטרית וחינוך.

פורסם 2009-11-24