משרד הבטחון פרסם ביום שישי האחרון (20.11.09) באתר האינטרנט של המשרד קובץ מעודכן של הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות. הרשימה כוללת את ההכרזות האחרונות על 50 ארגונים בינלאומיים במסגרת הכרזות ועדת השרים לענייני בטחון לאומי, מתאריך 20.10.09.

הקובץ החדש כולל גם תרגום של שמות הארגונים הבינלאומיים שהוכרזו לאחרונה לשפה העברית, וכן כולל תעתיקים של שמות הארגונים בערבית.

חשוב לציין כי ברשימה המעודכנת נפלה טעות ולא כלולים בה גורמים שהוכרזו בהכרזות קודמות מתאריכים 25.10.09, 20.10.09 ו-05.05.09, כמו למשל אגודת ביארק אל עטא, מוסד אלקדס הבינלאומי ואגודת אלרחמה בדהרייה.

דבר נוסף שיש לציין לגבי הרשימה המעודכנת הוא ששם הארגון בערבית בתעתיק עברי אינו ברור בחלק מהמקרים ואינו עקבי. בחלק מהשמות מופיע השם בשפה הערבית בתעתיק עברי, כמו למשל: חברת הטלפונים הבינ"ל ברכאת - שרכה ברכאת אלהאתפיה אלעאלמיה. במקרים אחרים, מופיע בתעתיק עברי שם הארגון כפי שנשמע בערבית - כמו למשל: ברכאת דואר מהיר - ברכאת פוסט אכסבריס, או ברכאת חברות בינ"ל - ברכאת אנתרנאשיונאל כומבאניז.

פורסם 2009-11-22