הכנסת אישרה אתמול בקריאה טרומית את הצעת החוק של ח"כ דני דנון מהליכוד לפיה יוכל משרד הבטחון לחלט רכושו של אדם שביצע מעשה טרור, בין אם הואשם או הרשע בעבירת טרור ובין אם לאו. עפ"י הצעת החוק לתיקון הפקודה למניעת טרור (חילוט רכוש אדם שביצע מעשה טרור), התשס"ט-2009, יתווסף לפקודה למניעת טרור סעיף 5א' לפיו:

"שר הביטחון או עובד מוסמך של משרד הביטחון רשאי להורות על חילוט רכושו או בית מגוריו של אדם אשר ביצע מעשה טרור, בין אם הורשע או הואשם בעבירה בשל ביצוע מעשה טרור ובין אם לא; הסמכות לפי סעיף זה תחול גם על רכוש של אדם כאמור או בית מגוריו, שהוא תושב אזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ח–1967 ."

עפ"י דברי ההסבר להצעת החוק, מטרת הצעת החוק היא ליצור מנגנון חילוט (כלומר, העברה לבעלות המדינה, ואפשרות עתידית להשתמש או למכור) לרכוש המחבלים, כפי שנעשה כבר בארץ ובעולם במקרה של רכוש הקשור ברווחי או פעילות פשע, כאשר ברוב המקרים הנכסים המשמעותיים היחידים בהם מדובר הם מקרקעין ובעיקר בתים ואדמות. עוד מציינים בדברי ההסבר, כי מדובר באמצעי מוכר שנעשה בו שימוש גם בארה"ב ובמדינות נוספות, וכי מדובר באמצעי שעשוי להיות יעיל יותר מהריסת בתים.

פורסם 2009-11-05