ה-FDIC בארה"ב (Federal Deposit Insurance Corporation) שלח לאחרונה מכתב ובו אזהרות והנחיות בנושא הלבנת הון באמצעות Money Mules. המכתב מיועד למנהלים וקציני ציות במוסדות פיננסיים.

במסגרת המכתב מתריע ה-FDIC כי חלה עליה במקרים של הלבנת הון באמצעות Money Mules, וכי נרשמה גם עליה משמעותית בניסיונות גיוס צעירים וסטודנטים למשרות פיקטיביות ברשת, כאשר המטרה האמיתית היא להשתמש בחשבונותיהם הפרטיים של העובדים לצורך העברות כספים אלקטרוניות ברשת בתמורה לעמלה.

המונח Money Mules מתייחס לעובדים אשר מגויסים ע"י מבצעי הונאה, לרוב מלביני הון וגורמי פשיעה, ואשר דרך חשבונותיהם מועברים כספים כתחנה בדרך להעברה נוספת אל מעבר לים, תמורת עמלה לכל הפקדה.

העובדים, אשר מחפשים להרוויח כסף קל בעבודה מהבית, מגויסים תחילה כנציגי שירות או נציגי שיווק של חברה פיקטיבית, ולאחר מכן הם מתבקשים לקבל לחשבונם הפקדה ולהעביר את הכסף הלאה באמצעות מערכות תשלומים כגון Western Union, תמורת עמלה מתוך ההפקדה, שתישאר בחשבונם בתמורה לביצוע כל העברה. בדרך זו, משתמשים מבצעי עבירות הונאה ומלביני הון באנשים רגילים לצורך הלבנת רווחי הפשיעה שלהם, וזאת, תוך שהם מתחמקים ללא הותרת עקבות, שכן רוב העובדים המגויסים, עובדים מהבית ומעולם לא בדקו כי החברה אליה גויסו אכן קיימת.

במקרים מסוימים נופלים העובדים שגויסו בפח פעמיים ונותרים חסרי כל להתמודד מול רשויות האכיפה, לאחר שמבצעי ההונאה נעלמים, והבנקים מבטלים את העברות הכספים ומוסרים את מספרי חשבונות הבנק של העובדים לרשויות האכיפה.

עפ"י המכתב שנשלח ע"י ה-FDIC, הלבנת הון באמצעות העברות כספים אלקטרוניות ו-Money Mules, מתרחשת במספר תסריטים אופייניים כגון גיוס צעירים לעבודות מזדמנות ברשת, גיוס דרך רשתות חבריות דוגמת פייסבוק, ועבודות אשר מוגדרות כעבודות מהבית.

ה-FDIC מציין מספר נורות אדומות לזיהוי חשבונות אשר עשויים לשמש Money Mules בשירות מלביני הון כמו לדוגמא:

חשבונות חדשים אשר נפתחים בהפקדה מינימלית ולאחר מכן גדל נפח ההעברות או מספר ההעברות בצורה שאינה תואמת לסוג הלקוח.

* חשבונות השייכים לסטודנטים זרים וסטודנטים בתוכנית חילופי סטודנטים אשר מבצעים העברות כספים לחו"ל.

* חשבונות בהם מספר גבוה של העברות כספים כאשר בסמוך לכל העברה מתרחשת משיכת סכום דומה במזומן או העברתו לחשבון אחר.

* חשבונות בהם מספר גבוה של העברות כספים כאשר לאחר כל העברה מועבר הלאה סכום קטן ב-8-10 אחוז מההעברה הראשונה (חשד להעברת כסף בניכוי עמלה למעביר).

* חשבונות אשר מבצעים העברות כספים או מקבלים הפקדות הקשורות למשרות באינטרנט, משרות מהבית.

לפני כשבוע פרסמנו כי גם המשטרה הפדרלית באוסטרליה התריעה גם היא מפני הונאות ומקרים של הלבנת הון באמצעות Money Mules.

פורסם 2009-11-03