שירות הבטחון הכללי פרסם באתר האינטרנט שלו מסמך מיפוי וניתוח של מערך מימון כספי הטרור בארגון הגג "קואליציית הצדקה" (Union Of Good). ארגון קואליציית הצדקה הוכרז ע"י משרד הבטחון כהתאחדות בלתי מותרת בפברואר 2002. בנובמבר 2008 הוכרז הארגון גם ע"י OFAC בארה"ב.

קואליציית הצדקה משמשת ארגון גג לארגונים ואגודות צדקה רבות בעולם, ובין היתר חברים בקואליציית הצדקה ארגונים נוספים שהוכרזו בעבר כגון Interpal, CBSP, ABSPP וקרן אלאקצא. עפ"י השב"כ, הארגון הוא ארגון כלכלי רב עוצמה, אשר פועל רבות לגיוס כספים והעברתם לרצועת עזה. הכספים מועברים לאגודות הצדקה במסווה של כספי תרומות ליתומים ונזקקים, אך בפועל, קיימות ראיות לכך שהכספים מגיעים לפעילי חמאס ומשמשים את תשתית החמאס במימון גני ילדים ובתי ספר, מימון משפחות מחבלים מתאבדים ואסירים בטחוניים.

המסמך מפרט את מבנה הארגון, מנהיגיו, הארגונים השייכים לו וכן מפרט אילו צעדים ננקטו במהלך השנים כנגד הארגון ומהי התשתית הכלכלית של הארגון.

פורסם 2009-10-27