ארגון ה-FATF פרסם אתמול (19.10.09) מסמך חדש בנושא יישום גישה מבוססת סיכון בסקטור ביטוח החיים. המסמך נועד לסוכני ביטוח חיים וחברות אשר מוכרות ביטוחי חיים ומטרתו להדריך מהי גישה מבוססת סיכון וכיצד מומלץ לישמה בקרב סוכנויות וחברות אשר מוכרות פוליסות ביטוח חיים.

עפ"י ארגון ה-FATF, יישום גישה מבוססת סיכון אינו חובה, אך הגישה מומלצת כחלק מהמלצות הארגון הבולטות בשנים האחרונות, ומאפשרת לחברות וארגונים לנהל סיכוני הלבנת הון בצורה יעילה יותר לטובת הארגון ע"י התאמת הכלים והבדיקות לכל לקוח ולכל מוצר בהתאם לרמת הסיכון שהם מהווים לארגון בנושא הלבנת הון.

המסמך החדש מסביר מהי גישה מבוססת סיכון וכיצד ניתן ליישם בקרב סקטור ביטוח החיים מדיניות ניהול סיכונים, אשר מתבססת על ביצוע הערכת סיכונים בארגון - בדיקה ראשונית בה מסווגים הלקוחות והמוצרים עפ"י סוגים שונים של סיכונים בהתאם למיקום גיאוגרפי, סוג השירות וסוג הלקוח. לאחר ביצוע סקר סיכונים וסיווג לקוחות החברה ומוצריה השונים ניתן להתאים את בדיקות הנאותות בהתאם לרמת הסיכון של הלקוח וכן ניתן ליישם כלי מעקב ופיקוח שונים בהתאם לרמת הסיכון של הלקוחות.

נוסף על כך, מכיל המסמך הסברים בנושא גם לרשויות המפקחות על סקטור ביטוח החיים, וכן ישנו פירוט לגבי האופן בו יש לבצע סיווג לקוחות, ופירוט לגבי בדיקות נאותות, מדיניות "הכר את הלקוח", דיווח על לקוחות ומעקב, נהלים פנימיים והדרכה.

פורסם 2009-10-20