FINCEN, יחידת המודיעין הפיננסי בממשל האמריקאי פרסמה את גיליון מספר 16 של הדו"ח  SAR Activity Report - Trends, Tips & Issues, אשר מתפרסם פעמיים בשנה, במאי ובאוקטובר, ועוסק במגמות, ניתוח מקרים ותיקי חקירה במסגרת הדיווחים על פעולות חשודות אשר מתקבלים ב-FINCEN ע"י הגורמים המדווחים בארה"ב.

פרק 3 של הדו"ח עוסק במקרים בולטים מהתקופה האחרונה ומופיעות בו מספר דוגמאות לדיווחים בלתי רגילים אשר הובילו לחקירה ולתיקי אישום בנושא הלבנת הון ומימון טרור.

באחד המקרים המתוארים בפרק 3, דיווח בנק על לקוח אשר פיצל הפקדת המחאות במספר רב של הזדמנויות בתקופה קצרה יחסית. אותו אדם נהג להפקיד מספר פעמים בשבוע המחאות מטעם עסק אחר, אשר כולן בסכומים מתחת לסף הדיווח. למרות שאותו לקוח היה בעל עסק, ההמחאות נרשמו על שמו כלקוח פרטי ולא תועדו בחשבון העסק. בבדיקה שנערכה נתגלה כי בתקופה של כ-3 שנים פדה אותו לקוח המחאות בסך של כ-3 מיליון דולר בהפקדות קבועות בסכומים דומים. רשויות האכיפה השיגו בעקבות דיווח הבנק צו חיפוש במשרדי החברה אשר הוציאה את ההמחאות ובביתם של הלקוחות. בחיפוש התגלו כ-1.8 מיליון דולר במזומן. הלקוחות הובאו לחקירה והודו באישומי העלמת מס. כמו כן, הודו הלקוחות בניסיון להימנע מדיווח והסבירו כי פיצלו את התשלומים באמצעות ההמחאות במטרה להסוות את העובדה שמדובר ברווחים מהעסק שלהם.

במקרה נוסף, הצטברו מספר דיווחים לגבי סוכן משכנתאות שנהג להפקיד מספר פעמים בחודש מזומנים בסכומים קבועים שנעו בין 9000-9800 דולר. אותו סוכן, נהג לבצע עשרות הפקדות, תוך שהוא מפצל את הסכומים בין מספר חשבונות שונים בבנקים שונים. לאחר שהצטברו מספר דיווחים מאותו בנק, הוצלבו הנתונים מול דיווחים של בנקים נוספים, שדיווחו אף הם על אותו לקוח, והוא נעצר לחקירה. פרקליטו של סוכן המשכנתאות טען כי מקור הכספים בחסכונות של מרשו אותם שמר בביתו לימים קשים, אך עפ"י הערכת רשויות האכיפה מדובר ברווחים שמקורם בהונאת משכנתאות אליה קשור הנאשם וסחר בסמים.

פורסם 2009-10-15

פורסם 2009-10-15