בית המשפט לערעורים בלונדון קבע אתמול (12.10.09) כי הרשות הבריטית לניירות ערך (FSA) מוסמכת לצרף לתביעותיה גם עבירות שאינן מוזכרות בחוק על פיו היא פועלת, וזאת בתנאי שיסודות העבירות והראיות בכתב האישום דומים.

עפ"י חוק בריטי משנת 2000, אשר מסדיר את פעילות ה-FSA, מוסמכת הרשות הבריטית ליזום תביעות בעבירות ניירות ערך ללא תלות ברשות אכיפה אחרת. במסגרת סמכותה זו, הגישה ה-FSA לאחרונה שני כתבי אישום נגד נאשמים בעבירות סחר במידע פנים וצרפה לכתבי האישום גם עבירות הלבנת הון. בתגובה לכך, ערערו הנאשמים על הכללת עבירות הלבנת הון בכתבי האישום וטענו בפני בית המשפט כי במסגרת החוק אשר ה-FSA פועלת בסמכותו (Financial Services and Markets Act 2000) לא נכללו עבירות אלו ועבירות אחרות, ולפיכך ה-FSA אינה מוסמכת לתבוע בעבירות הלבנת הון, אלא רק בעבירות שהוזכרו במפורש.

בית המשפט לערעורים דחה את טענות הנאשמים וקבע כי ה-FSA מוסמכת לצרף לכתב אישום קיים עבירות נוספות, אשר אינן מוזכרות במפורש, וזאת בשיקול דעת ובמקרים בהם הבסיס להוכחת העבירות הנוספות, כמו למשל הלבנת הון, דומה או קיים כבר במסגרת כתב האישום בגין העבירות שבגינן הרשות מוסמכת מפורשות לתבוע.

לדברי הלורד ריצ'רדס, אשר עמד בראש ההרכב:

“Where offences form part of the same criminality as offences that the FSA has undoubted power to prosecute under FSMA 2000, it is sensible that they should be capable of being included in the same indictment - and that the FSA should be able to act as the single prosecutor instead of having to bring in another prosecuting authority.”

פרשנים משפטיים בבריטניה ציינו שפסיקה זו אכן מרחיבה את סמכותה של הרשות הבריטית לניירות ערך, אך אין פירושה שהרשות יכולה ליזום תביעות פליליות שלא הוסמכה לתבוע בגינן כרשות אכיפה עצמאית, אלא רק כעבירות נלוות לעבירות שכן תחת סמכותה, וזאת במקרים בהם הדבר מתבקש והגיוני.

הרשות לניירות ערך בבריטניה (FSA) והרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) הינן בעלות סמכות אכיפה עצמאית בעבירות פליליות מסוימות וכן בעלות סמכות אכיפה מנהלית במקרים שאינם מגיעים לכדי עבירה פלילית אך מהווים עבירה על נהלים וכללים של הרשות ולפיכך מסתיימים בהטלת קנסות.

בישראל, הוגשה לאחרונה הצעת חוק אכיפה משלימה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה) התשס"ט-2009, אשר נועדה, בין היתר, להסמיך את הרשות לניירות ערך בישראל להטיל קשת רחבה של סנקציות ולטפל במקרים שונים של התנהלות בלתי תקינה, לרבות מקרים המטופלים כיום במסגרת התביעה הפלילית ומקרים אשר אינם מהווים עבירה פלילית, אך מהווים התנהגות מנהלית בלתי בלתי תקינה. בדברי ההסבר להצעת החוק מוזכר כי נושא אכיפה מנהלית ע"י הרשות לניירות ערך קיים במדינות רבות בעולם כמו גם בארה"ב ובבריטניה.

פורסם 2009-10-13