משרד האוצר הבריטי פרסם היום (12.10.09) סנקציות חדשות המכוונות כנגד איראן. הצו החדש אשר פורסם, מורה למוסדות הפיננסיים בבריטניה להפסיק מיידית כל קשר פיננסי והעברות כספים מול חברת קווי הספנות האיראנית (IRISL) ומול בנק Mellat האיראני שהוכרזו במסגרת צו זה.

בנק Mellat האיראני הוכרז גם ברשימת OFAC באוקטובר 2007 בעקבות מתן שירותים פיננסיים לארגון האנרגיה הגרעינית של איראן ולחברת האנרגיה הגרעינית אשר משתתפת בפרויקט הגרעין האיראני.

חברת קווי הספנות האיראנית (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) הוכרזה ברשימת OFAC בספטמבר 2008, עקב עדויות על העברת חומרים ומטענים אסורים הקשורים לפרויקט הגרעין האיראני ועדויות נוספות על ניסיונות להסוות משלוחים של מטענים אלו.

פורסם 2009-10-12