משרד האוצר הבריטי פרסם ביום שישי האחרון (09.10.09) מסמכי סקר חדש אשר ממוען למוסדות הפיננסיים ולגופים החייבים בדיווח עפ"י התקנות החדשות בנושא מניעת הלבנת הון (Money Laundering Regulations 2007). מטרת הסקר הינה לבדוק כיצד מיושמות הרגולציות, כיצד הן משפיעות על הגורמים החייבים בדיווח, מה יעילותם ומה עלותם למוסדות הפיננסיים השונים. חלקו הראשון של המסמך ממוען לאנשי אקדמיה ובעלי מקצוע בתחום כגון קציני ציות ואחראים במוסדות ובחברות לנושא הלבנת הון. החלק השני מיועד ללקוחותיהם של אותם מוסדות פיננסיים וחברות פרטיות אשר מושפעים ישירות מהרגולציות השונות בבואם לקבל שירות מחברה או מוסד החייבים בדיווח עפ"י התקנות.

בחלקו הראשון של הסקר נשאלו שאלות לגבי יישום הרגולציות ויעילותם למוסד הפיננסי כמו למשל:

עד כמה מנוהל הארגון בגישה מבוססת סיכון?

האם בדיקות הנאותות הנדרשות רלוונטיות? יעילות?

עד כמה והאם חובת ההדרכה של העובדים יעילה ומסייעת לארגון במניעת הלבנת הון?

האם דרישות הפיקוח והאכיפה פרופורציונליות לארגון? האם מסייעות לארגון בפיקוח על לקוחותיו?

בחלקו השני של הסקר, אשר מיועד ללקוחות אשר מקבלים שירותים מגופים החייבים בדיווח, נשאלו שאלות לגבי דרישות בנושא הלבנת הון, כגון:

עד כמה הטפסים ומסמכי הזיהוי שנדרשים רלוונטיים? האם קל לספק אותם או שדרושה גמישות נוספת לגבי סוגי המסמכים שניתן לספק לצרכי זיהוי או בדיקות נאותות?

האם הדרישות במסגרת התקנות הקיימות כפי שהוצגו עד כה ע"י המוסדות הפיננסיים מכבידים מידי או סבירים?

משרד האוצר הבריטי מציין בפרסום הסקר כי ישמח לקבל תשובות מפורטות כמה שיותר מגופים, חברות ולקוחות רבים ככל שניתן, על מנת לייעל את הרגולציות הקיימות ולבדוק את רמת יעילותן. תוצאות ניתוח הסקר והתשובות שיתקבלו צפויים להתפרסם במהלך שנת 2010.

פורסם 2009-10-11