בית המשפט העליון החדש בבריטניה יחנוך את פעילותו בדיון בעתירה נגד משרד האוצר הבריטי אותה הגישו חמישה חשודים במימון טרור שנכסיהם הוקפאו.

במסגרת רפורמה בבית הלורדים, הועברו 12 שופטי בית הלורדים ממשכנם הקודם, בו שכנו גם חברי הפרלמנט הבריטי, למשכן חדש ונפרד. לבית המשפט העליון החדש ינתנו אותם סמכויות ותפקידים של בית הלורדים (הבית העליון) והוא ידון בערעורים בעלי חשיבות ציבורית והשלכות משפטיות משמעותיות. הרפורמה נועדה לחזק את עיקרון הפרדת הרשויות בבריטניה ולהגביר את ההפרדה בין השופטים למחוקקים בבריטניה.

בית המשפט העליון החדש נפתח לדיונים ביום שבת האחרון (05.10.09) והעתירה הראשונה אשר נבחרה לעמוד לדיון בפני בית המשפט העליון הנה עתירה העוסקת, כאמור, בזכויות הפרט ובמלחמה בטרור ובמימון טרור.

חמשת החשודים הגישו עתירה נגד ממשלת בריטניה ומשרד האוצר הבריטי בפרט, לאחר שנכסיהם וכספיהם הוקפאו ע"י משרד האוצר הבריטי בעקבות חשדות נגדם בעבירות מימון טרור. החמישה לא הורשעו, אך חשבונותיהם נותרו מוקפאים והותר להם לנהל חשבון הוצאות מצומצם ומוגבל תוך אזהרה שכל מי שיעביר להם כסף צפוי להיות חשוד אף הוא בסיוע למימון טרור.

בעתירתם טוענים החשודים כי הקפאת נכסיהם וחשבונות הבנק שלהם פוגעת בזכויות היסוד שלהם וכי מדובר בניצול לרעה של סמכות שלטונית אשר מעולם לא הוגדרו גבולותיה והיא סמכות רחבה מידי וחסרת איזון. משרד האוצר טוען כי הפעלת הסמכות להקפיא נכסים נובעת מאימוץ הוראות מועצת הבטחון של האו"ם בנושא טרור ומימון טרור, אך עורך דינם של העותרים טוען כי הגיע זמנו של בית המשפט העליון בבריטניה לבחון האם ובאיזו מידה ניתן להפעיל סמכות זו ומהם גבולותיה.

פורסם 2009-10-06