ב-14 לספטמבר פורסמו ברשומות (ילקוט הפרסומים - חוברת מספר 5998) הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות, אשר הוכרזו במהלך השנה האחרונה ע"י משרד הבטחון. אין מדובר בהכרזות חדשות, אלא בפרסומן ברשומות של הכרזות שהופצו בעבר למוסדות הפיננסיים, אך טרם פורסמו רשמית הילקוט הפרסומים כמתחייב עפ"י החוק.

ההכרזות אשר פורסמו בילקוט הפרסומים הנ"ל הן הכרזות מספטמבר 2008, אשר פורסמו ברשומות באיחור של שנה, וכן הכרזות ממרץ 2009 וממאי 2009. ההכרזה האחרונה, ממאי 2009 (מוסד אלקדס הבינלאומי), אמנם פורסמה ברשומות, אך טרם עודכנה בקובץ ההכרזות באתר משרד הבטחון.

נוסף על כך, פורסמה באותה חוברת של ילקוט הפרסומים הודעה בדבר החלטה על דחיית השגה ועל הוצאת צו החרמה כנגד "חברת אלאקצא אלמובארק". בהודעה זו מצוין כי לאחר עיון בהשגה על ההכרזה, החליט שר הבטחון לדחות את ההשגה, להשאיר את ההכרזה על כנה, וכן להורות על צו החרמה כנגד חברת אלאקצא אלמובארק, להחרמת כל רכוש של ההתאחדות המצויים בישראל לרבות חשבונות, זכויות, ניירות ערך וכו'.

פורסם 2009-09-29