ארגון ה-JMLSG בבריטניה פרסם לאחרונה טיוטת תיקונים לשני כרכיו של ספר ההדרכה למניעת הלבנת הון ומימון טרור עבור הסקטור הפיננסי בבריטניה. ה-JMLSG הוא ארגון גג למניעת הלבנת הון המורכב מאיגודים מקצועיים שונים בסקטור הפיננסי ובו חברים, בין היתר, איגוד הבנקאים בבריטניה, איגוד חברות האשראי, איגוד המבטחים וארגונים נוספים.

ה-JMLSG מפרסם מסמכי הדרכה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור מאז שנת תחילת שנות ה-90. הארגון מעדכן את מסמכי ההנחיות אחת לכמה חודשים, בהתאם לשינויי החקיקה בבריטניה ובאיחוד האירופי. ספר ההדרכה של הארגון מכיל שני חלקים: חלק ראשון (כרך 1 - 177 עמודים) ובו הוראות כלליות לכלל הארגונים והמוסדות הפיננסיים, וחלק שני (כרך 2 - 168 עמודים) ובו הנחיות ספציפיות בהתאם לסקטורים השונים - חברות כרטיסי אשראי, בנקים, מבטחים וחברות ביטוח, ארגוני בריאות, גופים להעברות כספים אלקטרוניות, יועצי השקעות ועוד.

בין היתר, עוסק ספר ההדרכה במתן הדרכה וכללים לארגונים בנושא יישום גישה מבוססת סיכון. ספר ההדרכה מפרט עבור הארגונים הפיננסיים השונים מהן בדיקות נאותות רגילות (CDD) ומהן בדיקות נאותות מורחבות (EDD) ובדיקות נאותות מצומצמות (SDD), לרבות הנחיות כלליות לגבי מתי יש להחיל בדיקות נאותות מהסוגים השונים בהתאם לסוג הלקוח, רמת הסיכון וסוג השירות אשר ניתן לאותו לקוח.

שתי הטיוטות האחרונות ובהן מספר תיקונים שונים, רובם מינוריים, פורסמו בסוף אוגוסט ובאמצע ספטמבר ונשלחו למוסדות הפיננסיים לצורך קבלת הערות.

בין היתר, מוצע בתיקון האחרון שינוי הנחיות לגבי לקוחות שלא זוהו פנים אל פנים. ספר ההדרכה מפרט כי במקרים רבים ומוצרים רבים בימינו, לא מבוצע זיהוי פנים אל פנים, כיוון שמדובר בשירות אשר נמכר בטלפון או דרך האינטרנט, למשל בכרטיסי אשראי, או בהעברות אלקטרוניות. שירותים אשר ניתנים באינטרנט ולקוחות אשר מצטרפים דרך האינטרנט עשויים להוות סיכון בשל הגישה הקלה והמהירה לפתיחת חשבון והרשמה לשירות דרך הרשת, ובשל העובדה שאדם בודד יכול להירשם במספר זהויות שונות. עקב כך, מוצע בתיקון לקבוע כי במקרה של שירות שניתן ללא זיהוי פנים אל פנים - יונהגו בדיקות נאותות מורחבות (Enhanced Due Diligence), וזאת בהתאם להנחיות הספציפיות לכל סקטור וסקטור. ההנחיות לבדיקות נאותות מורחבות דורשות מהארגון לבצע על הלקוח בדיקות נוספות, מעבר לנדרש אצל לקוח רגיל, כמו למשל לאמת את זהותו אצל גופים נוספים או לבצע לגביו בדיקות נוספות במאגרי מידע שונים בבריטניה ובעולם בכלל.

פורסם 2009-09-24