הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה חוברת הדרכה למבטחים וסוכני ביטוח בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור. חוברת ההדרכה כוללת מידע כללי על הלבנת הון וכן הדרכה ספציפית לסקטור הביטוח לרבות חובת זיהוי, אימות ושמירת מסמכים וחובות דיווח.

חוברת ההדרכה מסבירה, בין היתר, מהן הדרכים האפשריות להלבנת הון באמצעות שוק הביטוח, כמו למשל:

1. רכישת פוליסה בסכום גבוה במטרה ולשלם אותה ולבטל אותה - ביטול הפוליסה יוביל להחזרת כסף מחברת הביטוח, באמצעות צ'ק או העברה בנקאית, וכך יוצגו הכספים ככשרים.

2. Back to Back - הפקדת מזומנים לחברת הביטוח עבור רכישת פוליסת ביטוח חיים וקבלת הלוואה כנגד אותה פוליסה.

3. הפקדת סכומי כסף לפוליסה ושעבודה כנגד קבלת הלוואה לצד ג' ממוסד פיננסי אחר.

4. הקמת קופות ביטוח לעובדים פיקטיביים ומשיכת הכספים מיד אחרי תקופת הבשלה.

בפרק הדיווחים קיימים הסברים לגבי חובת הדיווח החלה על מבטחים וסוכני ביטוח, לרבות הסברים מהי פעולה רגילה עליה יש לדווח, מהי פעולה בלתי רגילה, כיצד יש להעביר דיווח ומהן הנורות האדומות בסקטור זה.

פורסם 2009-09-15