בית המשפט לערעורים במחוז השלישי בפילדלפיה, ארה"ב, דחה השבוע (01.09.09) עתירה נגד החוק למניעת הימורים בלתי חוקיים ברשת האינטרנט (UIGEA). בית המשפט לערעורים השאיר על כנה פסיקה של בית משפט בערכאה נמוכה יותר ודחה למעשה את ערעורם של מספר מפעילי אתרי הימורים מעבר לים, אשר ניסו להביא לפסילת החוק ע"י בית המשפט.

ב-2006 נחקק בארה"ב החוק בנושא הימורים בלתי חוקיים ברשת האינטרנט (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act - UIGEA), ובמהלך 2008 תוקנו תקנות והוראות על בסיס חוק זה.

החוק אוסר על העברת כספים ממוסדות פיננסיים לחברות העוסקות בהימורים בלתי חוקיים באינטרנט, ומטיל, למעשה, באמצעות התקנות, את האחריות למניעת העברות הכספים על המוסדות הפיננסיים - בנקים וחברות אשראי, אשר חויבו לקבוע תהליכים ונהלים על מנת להבטיח שהעברות הכספים לאתרי ההימורים ימנעו. מטרת החוק אינה לעצור את האזרח האמריקאי המהמר ברשת אלא את הכספים שעוברים מאתרי ההימורים דרך המערכות הפיננסיות.

המערערים טענו בפני בית המשפט לערעורים בפילדלפיה כי החוק למניעת הימורים בלתי חוקיים ברשת האינטרנט מנוסח בצורה מעורפלת ולא ישימה מבחינת אכיפה, וכי בשל אי בהירותו של החוק הוא אינו עומד בדרישות החוקה ועליו להיפסל. המערערים טענו כי לא ניתן לקבוע באמת היכן התבצע ההימור כשהמהמר יושב בארה"ב והאפליקציה בקוסטה ריקה. בית המשפט לערעורים דחה טענה זו וכן דחה טענה נוספת לפיה החוק מפר את זכותו של האזרח האמריקאי לפרטיות בשל חדירתו לפרטיות הגולש באינטרנט והגבלת בחירתו החופשית ברשת.

פורסם 2009-09-03