משרד האוצר האמריקאי פרסם הודעה על הטלת קנס בסך של 5,750,000 מיליון דולר על בנק ANZ, אשר נחשב לבנק הגדול באוסטרליה (Australia and New Zealand Banking Group Limited).

הקנס הוטל בעקבות חקירה שהתנהלה נגד הבנק בשנים האחרונות, במסגרתה נחשפו עדויות להעברות כספים אשר הפרו את הסנקציות האמריקאיות נגד מדינות מממנות טרור כגון סודן וקובה. במהלך השנים 2000-2004 העביר הבנק, בין היתר באמצעות בנקים אמריקאיים, כ-28 מיליון דולר לסודן וכ-78 מיליון דולר לקובה, בעשרות העברות כספיות אשר מהוות הפרת הסנקציות.

ב-OFAC ציינו כי הבנק היה מודע לכך שהוא מפר את הסנקציות ואף פעל באופן אקטיבי להסוואת היעדים. הבנק שינה במכוון את פרטי ה-SWIFT, כך שפרטי היעדים הוחלפו או נמחקו והבנקים האמריקאיים לא יכלו לדעת כי העברות אלו כרוכות בהפרת סנקציות.

הטלת הקנס בוצעה במסגרת הסכם פשרה בין הממשל האמריקאי לבנק האוסטרלי, וזאת לאחר שבדצמבר 2008 פורסם כי הבנק צפוי לשלם קנס בסך 20 מיליון דולר. במסגרת ההסכם התחייב הבנק לערוך שינויים במדיניותו ובנהליו בהתאם לדרישות OFAC וזאת בנוסף לתשלום הקנס ובתמורה לאי הגשת כתבי אישום.

פורסם 2009-08-26