אייל קטורזה, תושב שדרות בן 32 ואזרח צרפת, הגיש באמצעות עורכי דינו תלונה רשמית לועדת האיחוד האירופי על הפרת החוק באיחוד האירופי והפרת אמנות האיחוד האירופי. קטורזה טוען כי עפ"י אמנות האיחוד האירופי התחייב האיחוד להגן על תושביו ולדאוג לרווחתם לבטחונם ולזכויות היסוד שלהם, גם בהיותם בשטחי מדינה שלישית. נוסף על כך, הכריז האיחוד האירופי כמו גם האו"ם על מדיניות מאבק בטרור ומימון טרור, לרבות באמצעות הכרזות וחקיקת הדירקטיבה השלישית למניעת הלבנת הון ומימון טרור, ולפיכך מחויב האיחוד האירופי להילחם בטרור ובמימון טרור כפי שהתחייב.

קטורזה טוען כי בהיותו תושב שדרות נפגע ישירות מירי הקסאמים ע"י החמאס. הוא איבד את עבודתו, אחותו נפגעה פיזית ונפשית ופרנסתם של הוריו נפגעה גם כן. בהיותו אזרח האיחוד האירופי, האיחוד האירופי מחויב לרווחתו כאמור, ולפיכך דורש קטורזה כי האיחוד ימלא את התחיבויותיו ויגן עליו ועל אלפי אזרחים נוספים של האיחוד אשר נמצאים בישראל.

עפ"י כתב התלונה שהוגש, דורש קטורזה כי האיחוד האירופי יפסיק כל העברת כספים לחמאס וינהג בשקיפות מלאה בכל הנוגע להעברות כספים לשטחי הרשות הפלסטינית ולישראל. כמו כן, דורש קטורזה כי האיחוד האירופי יסגור את שעריו וימנע כניסה של גורמים שהוכרזו ע"י משרד הבטחון לתוך מדינות האיחוד.

נוסף על כך, דורש קטורזה כי האיחוד האירופי יקיים את התחיבויותיו לדאוג לתושביו וידאג לפיצויים והשבת כספים לאזרחי האיחוד האירופי בישראל עקב אובדן הכנסות, אובדן עבודה, נזקים פיזיים ונפשיים שנגרמו בעקבות התקפות הטרור של החמאס.

עורכי דינו של קטורזה ציינו כי בכוונתם לצרף לכתב התלונה תושבי ישראל נוספים אשר הנם אזרחי האיחוד האירופי.

פורסם 2009-08-10