משרד OFAC, המשרד לבטחון ותעשיה (Bureau of Industry and Security) ומשרד האוצר האמריקאי הודיעו כי במסגרת אכיפה נגד הפרת סנקציות הסכימה חברת המשלוחים הבינלאומית DHL Express לשלם קנס בסך 9.4 מיליון דולר, בגין הפרת סנקציות נגד מדינות כגון סודן, איראן וסוריה, במהלך השנים 2002-2007.

עפ"י OFAC, ביצעה DHL מספר משלוחים לאיראן ולסודן בתקופה שבין אוגוסט 2002 למרץ 2007, וזאת בניגוד לסנקציות המוטלות על מדינות אלו, האוסרות כל קשר כלכלי ומסחרי מצד חברות או גורמים פרטיים בארה"ב. כמו כן, נטען ע"י מחלקת הייצוא של ה-BIS, כי בתקופה שבין יוני לספטמבר 2004 ביצעה DHL מספר משלוחים לסוריה תוך הפרת תקנות הייצוא בארה"ב. DHL כשלה בהמצאת נתונים ומסמכים אודות משלוחים אלו ונמנעה מרישום פרטים ודיווח לרשויות.

המידע אודות הפרת הסנקציות נחשף עקב שיתוף פעולה בין OFAC ל-BIS.

פורסם 2009-08-09