ועדת האיחוד האירופי בבית הלורדים, אשר אחראית על הקשר בין ממשלת בריטניה לאיחוד ועל דיווח ותיווך בין בריטניה לאיחוד האירופי, פרסמה והציגה בבית הלורדים דו"ח בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מטרת הדו"ח היא לבדוק סוגיות בינלאומיות עכשוויות ולהמליץ לבית הלורדים כיצד לפעול והאם לאמץ או לשנות הנחיות בנושאים אלו במסגרת החקיקה בבריטניה.

במסגרת ההכנה לקראת כתיבת הדו"ח שמעה הועדה עדויות מגופים שונים בסקטור הציבורי והפרטי, ובין היתר, שמעה עדויות מפי גורמים בסקטור הפרטי בנושאים כגון הנטל הכלכלי שמוטל על גופים פרטיים, חובות זיהוי ודיווח וסוגיות הנובעות מיישום הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופי בבריטניה.

הדו"ח מציג מסקנות והמלצות לממשלת בריטניה, ובין היתר קורא ל-SOCA לערוך בדיקה מדויקת והערכה לגבי גודל הנטל הכלכלי המוטל על סקטורים פרטיים, אשר נדרשים לעמוד ברגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, קוראת הוועדה לממשלת בריטניה להסדיר באמצעות תיקון החקיקה הקיימת, מקרים מינוריים, אשר הוצהר ע"י רשויות האכיפה כי לא יוגשו כתבי אישום לגביהם, כמו למשל במקרים בהם לא נמסר דיווח על פעולה בלתי רגילה, כאשר העבירה היא עבירה מינורית. עוד במסגרת המסקנות וההמלצות, דורשת הועדה מממשלת בריטניה להגדיר ולנסח רשימה מדויקת של מדינות אשר לגביהן יאומצו כללי זיהוי מופחתים ובדיקות נאותות מצומצמות, בעיקר במדינות אשר נחשבות למשתפות פעולה עם ה-FATF ומדינות אשר יישמו את הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופי (Third country equivalence and simplified customer due diligence).

חלקו הראשון של הדוח עוסק בניתוח, סקירה והמלצות, וחלקו השני מרכז את כלל העדויות שנשמעו בפני הועדה.

פורסם 2009-08-06