הבנק העולמי פרסם ספר הדרכה בן 306 עמודים בנושא פיקוח וביקורת על מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. המדריך מיועד למפקחים ומבקרים בגופים בנקאיים, אשר מבקשים ללמוד כיצד לבנות מערך נכון למניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכיצד לפקח על מערך זה מבפנים או מבחוץ. בין היתר, מפרט מדריך זה כיצד ליישם רגולציות והנחיות בינלאומיות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, וכיצד ליישם נושאים כגון: מדיניות ניהול סיכונים, בדיקות נאותות וזיהוי לקוחות, רישוי בנקים והטלת סנקציות במסגרת הפיקוח.

במסגרת נושא הפיקוח על מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור מתייחס המדריך הן לפיקוח פנימי בתוך הבנקים, הן לפיקוח על הבנקים ע"י ה-FIU המקומי או רשות מקבילה אחרת בממשל. המדריך מציע מתודולוגיות לביצוע ביקורות ולאיסוף מידע שוטף במסגרת הפיקוח. כמו כן, מוקדש פרק שלם לנושא סנקציות וענישה כאמצעי בידי הגורם המפקח במקרה של ליקויים וחוסרים במערך מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2009-08-06