משרד האוצר פרסם לאחרונה בילקוט הפרסומים את הודעה מספר 5976, מטעם רשם נותני שירותי המטבע במשרד האוצר, ידין ענתבי. בהודעה זו מפורסמת הרשימה המרוכזת של נותני שירותי המטבע הרשומים במשרד האוצר לפי חוק איסור הלבנת הון.

מאגר נותני שירותי המטבע הרשומים מופיע גם באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון של משרד האוצר.