ממשלת אוסטרליה פרסמה לאחרונה מסמך הנחיות עבור עמותות, ארגונים ומוסדות ללא כוונת רווח, בנושא ניהול סיכונים ומניעת מימון טרור.

עפ"י ממשלת אוסטרליה, ארגונים ללא כוונת רווח הם יעד מועדף לגורמי מימון טרור, בשל נגישותם לתורמים ובשל גישה לסכומים גדולים של כסף. לדברי ממשלת אוסטרליה, ארגוני טרור וגורמים המבקשים לגייס כספי טרור עשויים לנצל עמותות וארגונים קיימים על מנת להעביר או לקבל כספים במסווה של מטרות חברתיות והומניות.

המסמך מפרט כיצד על כל ארגון ומוסד הפועל ללא כוונת רווח לנהל סיכונים ולפקח על העברות כספים במטרה למנוע מעורבות של אותו ארגון עם גורמים הקשורים במימון טרור. המסמך מכיל הנחיות כיצד לזהות מוטבים וגורמים בסיכון, אשר עשויים להציג את עצמם כגורמים הזקוקים לתרומה וסיוע. ההנחיות כוללות הדרכה בנושא גישה מבוססת סיכון וכן הנחיות כיצד לבצע בדיקות נאותות וזיהוי של המוטבים, של אותם גורמים אליהם מועברים הכספים ושל צדדים שלישיים המעורבים בפעילות הארגון. המסמך כולל הנחיות בנושא התנהגות חשודה, בנושא וידוא ובדיקת פרטים של המוטב וכן הנחיות בנושא דיווח לרשויות, ניהול כספים ושקיפות.

פורסם 2009-07-14