שר הבטחון הפיץ אתמול (08.07.09) הכרזה על החזית העממית לשחרור פלסטין. החזית העממית הוכרזה כהתאחדות בלתי מותרת מתוקף תקנות ההגנה (שעת חירום), וזאת לאחר שבשנת 1986 הוכרזה כבר כארגון טרוריסטי במסגרת הפקודה למניעת טרור.

הכרזה על ארגון טרוריסטי עפ"י הפקודה למניעת טרור והכרזה על התאחדות בלתי מותרת עפ"י תקנות ההגנה (שעת חירום) הם שני מנגנונים נפרדים בחוק אשר משמשים את המדינה במאבק נגד ארגוני טרור, פעילי טרור ומימון טרור. הכרזה על התאחדות בלתי מותרת ע"י שר הבטחון מאפשרת להעמיד לדין יחידים בגין עבירות חברות בהתאחדות בלתי מותרת, נשיאת משרה בהתאחדות בלתי מותרת ומתן שירות להתאחדות בלתי מותרת. ההכרזה על ארגון טרוריסטי עפ"י הפקודה למניעת טרור נעשית ע"י הממשלה אך אין הכרח להכרזה רשמית וניתן להגדיר ארגון טרוריסטי ע"י בית המשפט בכל מקרה לגופו, וזאת על מנת להעמיד לדין בעבירות לפי פקודה זו בגין הזדהות עם ארגון טרוריסטי, פרסום דברי תמיכה ותעמולה, החזקת חפץ עבור ארגון טרוריסטי וחברות בארגון טרוריסטי.

לעיון בהכרזה לחץ כאן.

פורסם 2009-07-08