קבוצת EGMONT, גוף וולונטרי המאגד את יחידות המודיעין הכלכליות  אשר הוקמו במדינות שונות על מנת לשפר ולייעל את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בהלבנת הון ובמימון טרור, הודיעה על השעיתה של אל-סלבדור מחברות בקבוצה החל מה-5 ביוני 2009.

ההשעייה נובעת מכך שלדעת קבוצת EGMONT לא נקטה אל-סלבדור באמצעים מספקים לחקיקה ובקרה בנושא מניעת מימון טרור. עפ"י EGMONT, הגדרת העבירה של מימון טרור בחקיקה באל-סלבדור אינה רחבה מספיק והחקיקה אינה תואמת את דרישות הארגון ודרישות בינלאומיות נוספות.

אל-סלבדור קיבלה בעבר אזהרה דומה מהממשל האמריקאי, אשר איים בסנקציות עקב חקיקה לא מקיפה מספיק בנושא הלבנת הון ומימון טרור באל-סלבדור.

ראש היחידה למודיעין פיננסי באל-סלבדור ציין כי לא היה צורך לנקוט בצעדי השעייה נגד אל סלבדור, כיוון שבקרוב תוגש הצעת חוק מתוקנת בנושא מימון טרור, אשר עומדת בדרישות קבוצת EGMONT.

פורסם 2009-06-30