Yan Dabin, בכיר בממשל הסיני, אשר שימש בעבר כראש מחלקת התחבורה במחוז Wushan, נידון למוות בגין קבלת שוחד והלבנת הון בהיקף של כ-3 מיליון דולר. עפ"י האישומים נגדו קיבל דאבין כספי שוחד מחברות רכבות בסין והלבין חלק מהכספים באמצעות אישתו אשר רכשה מספר בתים בכספי השוחד, והואשמה אף היא בהלבנת הון. אישתו של דאבין נידונה לשלוש שנות מאסר.

המקרה התגלה בטעות לאחר שבדירה השייכת לדאבין התגלתה נזילה ושוטר שנקרא למקום ע"י השכנים גילה ארגזים רטובים ובהם מעל ל-9 מיליון יואן במזומן.

פורסם 2008-08-03