היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) פרסמה ב-09.03.21 הודעה למוסדות פיננסיים אשר מעדכנת אותם על הדרישות הרגולטוריות החדשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בתחום הסחר בעתיקות. 

נזכיר כי בחודש ינואר האחרון אושר חוק חדש למניעת הלבנת הון בארה"ב (AML Act), שנועד להביא למודרניזציה כוללת של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארה"ב. לפי הודעת FICNEN, אחד מסעיפי החוק החדש מרחיב את תחולת חוק ה-BSA, כך שיחול גם על גם על סוחרי עתיקות. זאת, במטרה לשנות את המצב הקיים שבו ניתן להעביר כספים באופן חוצה גבולות ללא פיקוח ובקרה, במסגרת מכירה של עתיקות אמיתיות או מזויפות, דבר המגלם סיכון משמעותי להלבנת הון ומימון טרור בענף זה. חובות ה-BSA עבור סקטור זה ייכנסו לתוקף במועד פרסום התקנות הסופיות ע"י FINCEN. 

כמו כן, במסגרת חוק ה-AML החדש נדרש משרד האוצר האמריקאי לבצע מחקר על היקף הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר ביצירות אמנות. המחקר יכלול ניתוח של השווקים שצריכים להיות כפופים לרגולציה בתחום, ויבחן את השווי הכספי של יצירות האמנות שיש לזהות את הגורמים האמיתיים העומדים מאחורי רכישתן, בנוסף ליחידים נוספים המעורבים בסחר ביצירות אמנות. 

עוד נמסר, כי הכפפתו של סקטור סוחרי העתיקות לחובות מניעת הלבנת הון גוררת גם שינוי באופן הדיווחים על פעולות חשודות (SARs), כך שכעת מוסדות פיננסיים צריכים גם לציין במקרים הרלבנטיים אם הפעילות קשורה לעתיקות ("  (“Antiquitiesאו יצירות אמנות (" (“Art, ולנקוב בפרטי החפצים או יצירות האמנות הקשורים לדיווח, באופן שיאפשר את זיהוים או איתורם.  

פורסם 14-03-2021