הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה גיליון חדש של "מידע הון" (ספטמבר-ינואר 2021), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם. הגיליון סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, חידושי פסיקה, פרסומים רלבנטיים של הרשות ועדכונים על פעילות ארגון ה-FATF וארגונים בינ"ל נוספים.

בפרק העוסק בפרסומי הרשות, מוצגים שני מדריכים שפורסמו בחודשים האחרונים, הראשון עוסק בנושא של הלבנת הון ומימון טרור באמצעות פעילות סחר בינ"ל, והשני הינו מדריך סיכונים בעידן הקורונה, הסוקר מגמות פשיעה עדכניות, טיפולוגיות, דגלים אדומים והנחיות לסקטור הפיננסי. 

כמו כן נסקרים חוזרים נוספים של הרגולטורים הפיננסיים, ובכלל זה עדכון להוראה 411 בנושא פתיחת חשבון למבקשי מקלט בישראל, מכתב המפקח על הבנקים בנושא פעילות המערכת הבנקאית מול איחוד האמירויות הערביות, וחוזר שפורסם ע"י הפיקוח בנושא פתיחת חשבון מרחוק עבור תאגיד. 

בפרק הסקירה הבינלאומית, מפורטים בין השאר מסמכים ועדכונים שפורסמו בחודשים האחרונים ע"י ארגון ה-FATF, לרבות מסמך דגלים אדומים לתחום הנכסים הוירטואליים, ותיקון להמלצה 1 של הארגון בהקשר של מניעת מימון הפצה של נשק להשמדה המונית, אשר מחייב מדינות וגורמים במגזר הפרטי לפעול למזעור סיכוני מימון פרוליפרציה. 

לצפייה בגיליון באתר הרשות לחץ כאן

פורסם 10-03-2021