היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) הודיעה אתמול (16.09.20) כי הטילה קנס של כ-1.24 מיליון דולר אוסטרלי על הבנק State Street Bank and Trust Company (SSBT), בגין כשלים בדיווח על העברות כספים בינלאומיות. 

לפי החוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור, מוסדות פיננסיים נדרשים לדווח ל-AUSTRAC על העברות כספים בינ"ל אל אוסטרליה וממנה תוך 10 ימי עסקים ממועד ההעברה. בהודעת AUSTRAC נמסר כי לנוכח העובדה שארגוני פשיעה מתוחכמים פועלים באופן חוצה גבולות, מידע על העברות כספים בינ"ל הינו קריטי כדי להגן על המערכת הפיננסית והציבור הרחב מפני טרור ופשע מאורגן. בשנה שעברה, AUSTRAC קיבלה מהגופים המפוקחים באוסטרליה דיווחים על 155 מיליון העברות בינלאומיות. 

לפי ממצאי החקירה נגד SSBT, הבנק כשל לדווח על 99 מקרים של העברות בינ"ל, אך לא נמסרו פרטים נוספים בנוגע למהות ההעברות. בהודעת AUSTRAC נמסר כי היא פועלת יחד עם SSBT כדי לתת מענה לסוגיות הציות הקשורות למערכות הדיווח והבקרות של הבנק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.  

פורסם 17-09-2020