המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (09.09.20) כי חתם על הסדר עם הבנק Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), שבמסגרתו ישלם הבנק קנס של כ-583 אלף דולר עבור הפרת הסנקציות הקשורות לסכסוך באוקראינה וחצי האי קרים. 

DBTCA, מוסד פיננסי הפועל מניו-יורק, הינו חברה בת של הבנק הגרמני Deutsche Bank. עפ"י הודעת OFAC, בדצמבר 2015 הבנק עיבד 61 תשלומים בהיקף כולל של כ-276 אלף דולר, שהועברו למוסד הפיננסי המוכרז OJSC Krayinvestbank. 

למרות שבכל אחד מהתשלומים הופיע קוד ה-SWIFT/BIC של המוסד הפיננסי המוכרז, עם שם כמעט זהה לשם המוסד שמופיע ברשימת ה-SDN של OFAC, מרבית התשלומים עברו ללא הפרעה. הסיבה לכך: בניגוד לנהלים הפנימיים של DBTCA עצמו, קודי ה-SWIFT/BIC של בנקים מוכרזים שהופיעו ברשימת ה-SDN לא הוגדרו על ידיו כמזהה נפרד (Identifier) בכלי הסריקה של הבנק, ולכן הקוד לא אותר במהלך בדיקת פרטי ההעברות מול רשימות הסנקציות. בנוסף, באותה עת DBTCA ביצע בדיקות בהתאמה של 100% בלבד אול מול פרטי הישויות המוכרזות, ולכן לא איתר את שמו של המוסד הפיננסי המוכרז ברשימת ה-SDN.  

בהודעת OFAC נכתב כי כשל זה הינו חמור במיוחד לאור העובדה שהבנק ביצע הפרה דומה בעבר, שכללה אי-בדיקת קוד SWIFT/BIC של בנק מוכרז, כך שהבנק כבר היה אמור להיות מודע לסיכונים שאליהם הוא חשוף כתוצאה מהתנהלות זו. עם זאת, צוין כי בעקבות ההפרה הנוכחית הבנק יישם כעת שינוי בנהליו והוסיף קודי SWIFT/BIC לכלי הבדיקה.   

במקרה נוסף, נמצא כי הבנק הפר את תקנות OFAC בכך שעיבד תשלום של כ-28 אלף דולר שהיה קשור לרכישת דלק נוזלי, שאחד הצדדים הקשורים אליה הייתה חברת נפט קפריסאית מוכרזת בשם IPP Oil Products (Cyprus) Limited . בהודעת OFAC נמסר כי ל- DBTCA הייתה סיבה לדעת על הקשר של החברה המוכרזת לעסקה, אך הבנק לא ביצע בדיקת נאותות מספקת על מנת לבסס זאת. 

פורסם 10-09-2020