הועדה לנושאי פשיעה במדינת קווינסלנד שבאוסטרליה פרסמה לאחרונה דו"ח בנושא הלבנת הון ופשיעה מאורגנת במדינה זו. בין היתר, מכיל הדו"ח סיקור בנושא פעילות רשויות האכיפה, יישום מדיניות מבוססת סיכון וטיפולוגיות בנושא הלבנת הון ופשיעה מאורגנת.

הפרק העוסק בטיפולוגיות מכיל מספר מקרי חקירה שנמסרו ע"י רשויות האכיפה, לרבות תרשימים ודוגמאות. בין היתר ישנן בדו"ח טיפולוגיות להלבנת הון באמצעות המערכת הבנקאית, באמצעות כרטיסי מתנה וכרטיסי מזומן נטענים ועוד.

ניתן להוריד את פרק הטיפולוגיות מתוך הדו"ח במאגר הטיפולוגיות באתר (למנויים בלבד).

פורסם 2010-01-21