FINTRAC, היחידה למודיעין פיננסי וריכוז דיווחים בקנדה, פרסמה לאחרונה את מסמך הטיפולוגיות השנתי ובו מקרים בולטים ומגמות לשנת 2009. בין היתר, ניתן למצוא במסמך התייחסות למקרים של הלבנת הון והונאה, מקרים של הלבנת הון וסחר בסמים ומקרים בולטים של מימון טרור.

בפרק העוסק במגמות עתידיות וסיכונים בולטים ישנה התייחסות מורחבת לנושא כרטיסי מזומן נטענים, אשר מאפשרים העברת כספים מהירה, אנונימית ובינלאומית, ולפיכך מהווים באמצעי מועדף לגורמי מימון טרור ולמלביני הון אשר מבקשים להעביר כספים מעבר לים ולפצל תשלומים במזומן ללא צורך בשימוש במערכות הבנקאיות הרגילות.

מסמך הטיפולוגיות של FINTRAC לשנת 2009 מופיע במאגר הטיפולוגיות באתר.

פורסם 2009-08-04