פסק דין חדש באתר, אשר ניתן בנובמבר 2008 ע"י השופט יצחק כהן בבית המשפט המחוזי בחיפה עוסק בנושא סגירת חשבון ללקוח ביוזמת הבנק עקב אי מסירת פרטים אודות הכספים בחשבון או מסירת פרטים לא מספקים.

התובעת בפסק דין זה היתה חברת ר&ר קייטרינג בע"מ, אשר עוסקת בקייטרינג וייצור חבילות מזון לשכבות חלשות, ופועלת ביישוב אבו סנאן בגליל המערבי. החברה ניהלה את פעילותה העסקית במספר חשבונות בנק וביניהם בחשבון בבנק מזרחי טפחות.

ביולי 2008, לאחר שהחברה צברה חובות בחשבון, הועבר לפקודתה סכום בסך 1 מיליון אירו, אשר לטענת החברה שימש לכיסוי יתרת החובה בבנק ולהמשך פעילות שוטפת. בספטמבר 2008 קיבלה החברה הודעה מבנק מזרחי טפחות בו נאמר כי היא נדרשת לסיים את פעילותה במסגרת חשבון זה ולסגור אותו. במכתב צוין ע"י מזרחי טפחות כי "לאחר בדיקה חוזרת, יסודית ומעמיקה שנעשתה לבקשתך, הוחלט סופית, כי אופן ניהול החשבון על ידך והפעילות המתבצעת בו – הכוללת פעילות בסכומים גבוהים במזומנים והעברות בינ"ל שמקורן לא ברור ומטרתן לא הובהרה באופן מספק – אינם עולים בקנה אחד עם דרך ההתנהגות המקובלת בבנק לחשבון מסוג זה".

בתגובה פנתה החברה לבית המשפט וביקשה צו מניעה זמני וצו מניעה קבוע אשר ימנעו מהבנק לסגור את החשבון ויורו להנהלת הבנק להמשיך להפעילו. לטענת החברה נמסרו לבנק פרטים מספקים אודות העברות הכספים וכן נמסרו פרטים לגבי החברה שהעבירה את הכסף, כך שסירוב הבנק להמשיך להפעיל את החשבון אינו סביר.

במסגרת הדיון הראשוני בבקשה נימק הבנק כי עפ"י סעיף 24 להוראה 411 של המפקח על הבנקים, אי היענות הלקוח למסור פרטים הנדרשים לצורך מילוי הצו (צו איסור הלבנת הון), הוראה 411 ונהלי הבנק, וכן יסוד סביר להניח כי הפעולה קשורה למימון טרור או הלבנת הון יחשבו לסירוב סביר לפתיחת חשבון בנק וניהולו עפ"י חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981. לטענת מזרחי טפחות, ישנו יסוד סביר לסירוב כיוון שבוצע בירור מקיף והוגש לבית המשפט תיק חקירה חסוי בנוגע לגורם אשר העביר את הכספים, חברה מסחרית בהונג קונג בשם Creditnet Bank Internationale.

בקשת החברה לצו מניעה זמני נדחתה ע"י בית המשפט ובנימוקיו ציין השופט כהן כי לא מצא מקום להתערב בהחלטת הבנק שכן נראה כי נותרו לבנק ספקות גם לאחר בדיקת מקורות הכסף וכי יש יסוד סביר להניח שעשויה להיות כאן עבירה של הלבנת הון, במיוחד לאחר שהתברר כי הבנק אינו בנק אלא חברה מסחרית רגילה. כמו כן, קיימת אי בהירות בנוגע לטיב היחסים בין התובעת לחברה בהונג קונג והמסמכים עליהם התבססה התרומה דלים ולקוניים. לפיכך, לא ראה בית המשפט צורך להתערב בהחלטת הבנק ותביעת החברה נדחתה.

ה"פ 212/08 ר&ר קייטרינג בע"מ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

פורסם 2009-03-09