למאגר הטיפולוגיות באתר נוסף דו"ח שנתי של יחידות מודיעין פיננסי בשוויץ, המכיל פרק טיפולוגיות וטרנדים נפוצים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. הטיפולוגיות שנוספו הן מדוחות שנתיים לשנת 2012.

בדו"ח מצוין כי חלה עלייה בדיווחים בלתי רגילים המעלים חשד לפעילות שמטרתה מימון טרור בשנת 2012, פעילות שהיקפה 7.47 מליון פרנק שוויצרי כאשר בשנת 2011 הפעילות עמדה על 150,000 פרנק שוויצרי בסך הכל.

לפי נתוני הדו"ח התקבלו 1585 דיווחים בלתי רגילים ליחידת MROS בשנת 2012 פחות משנת 2011 (1,625) כאשר מרביתם התקבלו מהבנקים (1,050) וסה"כ היקפם הכספי עומד על כ- 3 מיליארדי פרנק שווצרים.

ניתן להוריד את המסמכים במאגר הטיפולוגיות באתר אמנט (למנויים בלבד).

פורסם 2013-05-19