בנק לפיתוח אסיה (ADB), פרסם לאחרונה את הדוח השנתי שלו למשרד למניעת שחיתות ויושרה לשנת 2011.

הדו"ח השנתי כולל התייחסות, לשחיתות וההונאה שבוצעה במהלך השנים האחרונות על ידי עובדי הבנק וכמו כן מכיל טיפולוגיות בנושא שחיתות, הונאה ומרמה.   

הדו"ח של ADB לשנת 2011 מופיע במאגר הטיפולוגיות באתר.

פורסם 2012-04-16