הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה את גיליון מס' 33 של "מידע הון" (ינואר 2020), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור בארץ ובעולם. הגיליון הנוכחי סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, חידושי פסיקה, הכרזות, פרסומים רלבנטיים של הרשות ועדכונים על פעילות ארגון ה-FATF וארגונים בינ"ל נוספים. 

בעדכוני החקיקה מוזכר תזכיר חוק לתיקון חוק המתווכים במקרקעין, אשר פורסם בנובמבר 2019. מטרת התיקון היא לבטל את חובת הרישוי המוטלת כיום על מתווכי המקרקעין, כשבמקביל ישנו חריג אחד אשר מטיל חובת רישום במרשם שיתנהל במשרד המשפטים על מתווכים במקרקעין שמבצעים פעולות בנכס פיננסי עבור לקוחותיהם, וזאת על מנת שלא לפגוע במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

במסגרת עדכוני הפסיקה, מתוארת החלטתו של בית המשפט העליון מאוקטובר 2019 לדחות את הערעור שהגישה חברת טויגה און ליין בע"מ (העוסקת בהענקת שירותי טכנולוגיה לחברות בתחום המסחר במכשירים פיננסיים) על החלטת בית המשפט המחוזי, אשר דחה את תביעתה נגד החלטת הבנק הבינלאומי לסגור את חשבונה. הבנק החליט על כך לאחר שמצא כי אופן ניהול החשבון לא עלה בקנה אחד עם ההתנהגות המקובלת לחשבון מסוג זה ועם הצהרות התובעים בעת פתיחת החשבונות. בפסיקת בית המשפט העליון בנושא נקבע כי החלטת הבנק הבינלאומי לסגור את חשבון החברה הייתה סבירה ומוצדקת, וכי ההליך שבוצע לסגירת החשבון היה תקין.

במסגרת פרסומי הרשות, מוזכרים שני מסמכי "דגלים אדומים" חדשים שפרסמה הרשות בחודש דצמבר 2019: המסמך הראשון הוא מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא מלביני הון מקצועיים שהוכן ע"י ארגון EGMONT. המסמך השני הוא טיוטת מסמך דגלים אדומים בתחום הנכסים הווירטואליים שהופץ להערות הציבור.

לקריאת הגיליון המלא לחץ כאן

פורסם 20-01-2020