שלוש רשויות הפיקוח האירופיות של האיחוד האירופי (EBA, EIOPA ו- ESMA) פרסמו לאחרונה (16.12.19) מסמך הנחיה בנושא פיקוח משותף על חברות הפועלות במספר מדינות בתחומי האיחוד האירופי (Joint Guidelines on cooperation and information exchange on AML-CFT). 

המסמך מהווה חידוש משמעותי בכל הנוגע למשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור באירופה, שכן הוא יוצר בפעם הראשונה תשתית מוסדית לפיקוח משותף של רשויות לאומיות ממדינות שונות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, במקרים בהם מדובר בפיקוח על חברה הפועלת במספר תחומי שיפוט באירופה.  

בדברי ההסבר למסמך נכתב כי פרשיות בולטות שבהן היו מעורבים לאחרונה בנקים אירופיים הראו שכשלים ביצירת תקשורת אפקטיבית וחוסר בתיאום ושיתוף הפעולה בין רשויות לאומיות ממדינות שונות הובילו לכשלי ציות חמורים וממושכים. עוד נכתב, כי מקרים אלה הוכיחו כי היעדר מסגרת פורמלית לשיתוף פעולה בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור עלולה לחשוף את השוק האירופי לפשיעה פיננסית. 

לאור זאת, ההנחיות החדשות קובעות כי במקרים שבהם חברה מסוימת פועלת בתחומן של לפחות שלוש מדינות החברות באיחוד האירופי, רשויות הפיקוח הלאומיות של אותן מדינות יקימו "AML/CFT College" - פורום קבוע משותף לפיקוח על אותה חברה למטרות מניעת הלבנת הון ומימון טרור. פורום זה ישמש כפלטפורמה שתשמש את אותן רשויות פיקוח כדי לשפר את ההבנה שלהן בנוגע לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לאותה חברה, להחליף ביניהן מידע הקשור לכך, ולתאם את הפעולות הפיקוחיות הנדרשות כלפיה. 

במסמך מוסבר כי חברה שמפעילה משרדים וסניפים בשלוש מדינות או יותר חשופה לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור בהיקף שונה מחברה שפועלת במדינה אחת בלבד, וגם המודל העסקי שלה צפוי להיות בעל מורכבות גדולה יותר. לפיכך, הקמת פורום קבוע שיסייע לשיתוף הפעולה וחילופי המידע בין הרשויות המוסמכות הוא צעד נאות והולם שיסייע להגברת אפקטיביות ויעילות הפיקוח.   

לקריאת מסמך ההנחיה לחץ כאן

פורסם 06-01-2019