הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה היום (31.12.19) להערות הציבור טיוטת מסמך "דגלים אדומים  בתחום הנכסים הווירטואליים", שמטרתו לסייע לסקטור הפרטי ולגורמי האכיפה לזהות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הגלומים בשימוש בנכסים וירטואליים. 

מסמך זה מתפרסם על רקע השינויים שביצע ארגון ה-FATF בחודש יוני 2019 בסטנדרטים הבינ"ל של הארגון, שלפיהם נדרשת כל מדינה ומדינה ליישם משטרי פיקוח על נכסים וירטואליים ונותני שירות בנכסים אלה, למטרת מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בעקבות זאת, פרסם הארגון מסמך הנחייה אשר מבהיר כיצד מדינות ורשויות לאומיות מוסמכות צריכות ליישם את ההמלצות בהקשר של נכסים וירטואליים וספקי שירותים בנכסים וירטואליים, בהתאם לגישה מבוססת סיכון. 

בהודעת הרשות נכתב כי רשימת הדגלים האדומים שגובשו כעת, יחד עם מסמך ה-FATF בנושא גישה מבוססת סיכון, יסייעו לסקטור הפרטי לזהות ולהתמודד בצורה טובה יותר עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנובעים מנכסים וירטואליים, פעילות בנכסים וירטואליים ונותני שירותים בנכס פיננסי מסוג "מטבע וירטואלי", בעת קביעת מדיניות איסור הלבנת הון ומימון טרור, וההליכים שנותן השירותים ועובדיו נדרשים לבצע על מנת לצמצם את הסיכונים הנובעים מהפעילות וההשלכות האפשריות של סיכונים אלה על נותן השירות.

להלן מספר דגלים אדומים אשר מופיעים במסמך: 

• תדירות המרה או העברה של מטבעות וירטואליים, שלא בהתאם לפרופיל מקבל השירות.

• מקבל השירות משנה באופן תדיר את נתוני הזיהוי שלו, כגון כתובת, דוא"ל, כתובת IP או חשבון בנק. 

• רכישות של נכסים וירטואליים באמצעות כרטיסים נטענים (pre-paid cards). 

• מקבל השירות מבצע עסקאות מול עמותות או ארגונים ללא כוונת רווח, המקבלים נכסים וירטואליים.

• מקבל השירות אינו בגדר האוכלוסייה הטיפוסית העוסקת בתחום הנכסים הווירטואליים,  כגון אדם מבוגר. 

• מקבל השירות מגלה אדישות לתשלום עמלות גבוהות או מוכנות לשלם, בעבור החלפת נכסים וירטואליים למטבעות המשמשים הילך חוקי (Fiat), וזאת בהשוואה לעמלות שמשולמים אצל נותני שירותים אחרים. 

ניתן להעביר לרשות הערות לטיוטת המסמך עד לתאריך 14.01.2020, לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פורסם 31-12-2019