קבוצת וולפסברג, אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 13 בנקים גלובליים, פרסמה לאחרונה (20.12.19) הצהרה העוסקת בדרכים להגביר את האפקטיביות של התהליכים בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור במוסדות פיננסיים.  

ההצהרה מזכירה כי בשנת 2013 חל שינוי בעמדות ובמתודולוגיה של ה-FATF, בנוגע לאופן שבו הארגון בוחן את עמידתן של המדינות השונות ב-40 ההמלצות שלו. באותה עת קבע ה-FATF קבע כי לא די להסתפק בציות טכני להמלצות הארגון, אלא יש להוכיח אפקטיביות כוללת של משטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור, בהתבסס על ממצאים בשטח. 

עפ"י ההצהרה, למרות הגישה הנוכחית של ה-FATF, מוסדות פיננסים נוטים להיבחן ע"י רשויות הפיקוח הלאומיות שלהן כמעט רק על בסיס הציות הטכני שלהן, ולא על בסיס היעילות והאפקטיביות בפועל של תוכניות ה-AML שלהן במסגרת המאבק בפשיעה פיננסית. בעקבות זאת, מוסדות פיננסיים עדיין מקדישים משאבים משמעותיים לשיטות שמתוכננות למקסם ציות טכני, אך לא בהכרח למקסם את היכולות לאיתור פשיעה פיננסית או מניעתה. 

על מנת לאמץ את המיקוד של ה-FATF בנוגע לתוצאות אפקטיביות, קבוצת וולפסברג קובעת כי תכנית מניעת הלבנת הון ומימון טרור של המוסד הפיננסי צריכה להיות מושחתת על שלושה נדבכים עיקריים: 

• ציות לחוקים ולתקנות בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור 

• מסירת מידע מועיל לרשויות הממשלתיות הרלבנטיות בתחומים שמוגדרים כנמצאים על סדר העדיפויות.  

• גיבוש מכלול בקרות מבוססות סיכון למזעור הסיכונים לניצול המוסד הפיננסי למטרות פעילות עבריינית. 

הקבוצה מאמינה שהרשויות הפיקוח הממשלתיות הרלבנטיות צריכות להעריך את האפקטיביות של תוכניות המוסד הפיננסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור בהתבסס על הקריטריונים הנ"ל, תוך שימת לב לכך שכל אסטרטגיה למזעור סיכוני המוסד הפיננסי צריכה להיות מותאמת לתיאבון שלו לסיכון. בהתאם לכך, הקבוצה ממליצה למוסדות פיננסיים לזהות שיטות קיימות שאינם נדרשות עפ"י החוקים והתקנות הקיימות ושאין להן ערך מוסף לניהול סיכוני פשיעה פיננסית, ולאחר הערכה נאותה ומבוססת סיכון להסיט את המשאבים משיטות ותהליכים אלה אל תחומים אחרים שנמצאים בסדרי עדיפויות מוגדרים למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

לקריאת ההצהרה לחץ כאן

פורסם 25-12-2015