רשות ני"ע האמריקאית (ה-SEC) פרסמה לאחרונה (18.12.19) טיוטה של כללים שיחייבו חברות הפועלות בתחום הפקת מחצבים ומשאבי טבע לדווח על תשלומים שבוצעו לממשלות זרות או לממשל האמריקאי, למטרת פיתוח מסחרי של נפט, גז טבעי או מינרלים.  

הטיוטה, שנועדה להוות חלק מהתשתית הרגולטורית האמריקאית למניעת שוחד ושחיתות בסקטור חברות הכרייה, מתפרסמת מכוח חוק "דוד-פרנק" (Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), שהביא לרפורמה ברגולציה הפיננסית בארצות הברית. אחד מסעיפי החוק קובע כי חברות נפט, גז וכרייה ידווחו אחת לשנה על תשלומים המועברים לממשלות זרות, הקשורים להפקת משאבי טבע. זהו ניסיונה השלישי של ה-SEC לקבוע כללים מחייבים בנושא, לאחר שטיוטת קודמות שפורסמו ב-2012 ו-2016 לא התקבלו מסיבות שונות.  

עפ"י הטיוטה, מנפיקים מקומיים או זרים העוסקים בהפקת מחצבים ומשאבי טבע יחויבו להגיש אחת לשנה טופס ובו מידע על תשלומים הקשורים לפיתוח מסחרי של נפט, גז טבעי או מינרלים, אשר מועברים לממשלות זרות או לממשל האמריקאי. כמו כן, מנפיקים הפועלים בסקטור זה יחויבו לחשוף תשלומים שיבוצעו ע"י חברת בת או ישות הנשלטת ע"י המנפיק. הגילוי יידרש בהתייחס לתשלומים לממשלות שעולים על 150,000 דולר, במקרים בהם סך כל התשלומים הקשורים לפרויקטים באותה מדינה הם בסך של 750,000 דולר ומעלה. 

יו"ר ה-SEC אמר כי הטיוטה נועדה לאפשר את יישום הוראות החוק באופן שאינו מוביל לנטל בלתי הכרחי בתחום הציות או לפגיעה בתחרות. הטיוטה פורסמה לקבלת הערות הציבור למשך 60 יום, ולאחר מכן יפורסמו הכללים ברשומות הפדרליות.

פורסם 23-12-2019