ארגון ה-FAFT פרסם בימים האחרונים את דוחות ההערכה של הארגון ביחס למשטרי מניעת הלבנת הון ומימון טרור של טורקיה ושל רוסיה, אשר אומצו על ידי מליאת הארגון בחודש אוקטובר 2019. 

ביחס לטורקיה, צוין כי בשל מיקומה הגיאוגרפי, מדינה זו מתמודדת עם סיכוני הלבנת הון משמעותיים ביותר, הנובעים מסחר בסמים, הברחת מהגרים, סחר בבני אדם והברחת נפט. במקביל, טורקיה מתמודדת עם סיכונים משמעותיים למימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינ"ל. ככלל, צוין כי לטורקיה יש הבנה טובה ביחס לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור הנשקפים לה, אך הדו"ח מדגיש כי לטורקיה יש ליקויים מהותיים בכל הנוגע למניעת מימון טרור. בין השאר, צוין כי סקטור הבנקאות במדינה מפגין הבנה פחותה בנוגע לחשיפה הפוטנציאלית שלו למימון טרור, וכי טורקיה אינה מסוגלת למנוע באופן אפקטיבי  ניצול לרעה של מוסדות ללא כוונת רווח לצרכי מימון טרור. בנוסף, ה-FATF קורא לטורקיה לשפר באופן מהותי וללא דיחוי את היכולת שלה להקפיא נכסים הקשורים לעבירות טרור, מימון טרור והפצת נשק להשמדה המונית, בהתאם להכרזות מועצת הביטחון של האו"ם. 

יצוין כי משלחת ישראל לארגון ה-FATF, שאותה מובילים נציגי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, נטלה חלק פעיל בסיכום הליכי הביקורת על טורקיה. בהודעה שפרסמה הרשות נכתב כי לאור העובדה שטורקיה קיבלה ציונים נמוכים ב-9 מתוך 11 מדדים לאפקטיביות משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור שלה, היא מופנית להליך בחינה בן שנה. אם בסוף ההליך לא תצליח טורקיה להוכיח שיפור מספק בכל אחד מהנושאים, היא צפויה להיכנס לרשימת המדינות בעלות ליקויים אסטרטגיים במשטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, אשר מציבות סיכון מוגבר למערכת הפיננסית הבינלאומית.

באשר לרוסיה, נכתב בדו"ח כי לרשויות במדינה יש הבנה מעמיקה של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור שנשקפים לה. הערכת הסיכונים הלאומית שביצעה רוסיה אפשרה לה לזהות סיכונים משמעותיים, כמו למשל סיכוני הלבנת הון הנובעים ממעשי שחיתות בתוך המדינה. עם זאת, בדומה לדו"ח הביקורת על טורקיה, ה-FATF מציין כי גם רוסיה צריכה לתת מענה לפערים הקשורים ליכולותיה להקפיא ללא דיחוי נכסים הקשורים לטרור, מימון טרור והפצה של נשק להשמדה המונית , ולוודא שהחובות הללו חלות על כל הסקטורים הרלבנטיים. 

עוד צוין בדו"ח, כי רוסיה פעלה להידוק הפיקוח שלה על סקטור הבנקאות, וכתוצאה מכך הפחיתה את הסיכונים לכך שעבריינים ישיגו שליטה או בעלות על מוסדות פיננסיים. עם זאת, עדיין קיימים ליקויים בהליכי הרישיונות שניתנים לבנקים במדינה, והסנקציות המוטלות על בנקים שאינם מצייתים לחובות מניעת הלבנת הון ומימון טרור אינם אפקטיביים או ממצים. בנוסף, ה-FATF קורא לרוסיה לתת עדיפות להליכי חקירה והעמדות לדין במקרים מורכבים של הלבנת הון, במיוחד בנוגע להון אשר מולבן מחוץ למדינה.  

פורסם 19-12-2019