המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) פרסם לאחרונה (13.12.19) גרסה מעודכנת של קובץ השאלות והתשובות שלו בנושא מניעת מימון טרור. לקובץ התווספו שלוש שאלות (מס' 814-812), אשר מספקות הבהרות בנוגע לחובות מניעת מימון טרור באמצעות סחר ביצירות אמנות. 

ההבהרות מדגישות את האיסור שחל על תושבי ואזרחי ארה"ב בכל הנוגע לסחר ביצירות אמנות שהינן בבעלות או שמקורן בגורמים ש-OFAC קבע כי הם פעילי טרור או ארגוני טרור מוכרזים בינ"ל (SDGTs), בין אם בתוך ארה"ב או מחוצה לה. בהתאם לכך, מודגש כי סוחרים בתחום האמנות (לרבות גלריות, מוזיאונים, אספני אמנות פרטיים ובתי מכירה פומבית) חייבים לוודא שהם אינם מבצעים פעולות שאחד הצדדים להן הוא גורם מוכרז. לצורך כך, עליהם ליישם תכנית ציות מבוססת סיכון, אשר תכלול בדיקה אל מול רשימות הסנקציות ואמצעים נאותים אחרים. 

עוד מודגש, כי מוסדות פיננסיים זרים עלולים גם הם להיות נתונים לסנקציות על פעילות קורספונדטית בארה"ב, אם יתברר כי אפשרו ביודעין פעילות מסוג זה הקשורה ל- SDGTs. 

לקריאת קובץ השו"ת המעודכן לחץ כאן

פורסם 17-12-2019