משרד המשפטים האמריקאי הודיע לאחרונה (10.12.19) על חתימת הסכם דחיית תביעה (Deferred Prosecution Agreement) עם השלוחה השוויצרית של בנק HSBC. במסגרת ההסדר, HSBC Private Bank (Suisse) SA הודה בכך שבמשך כעשור סייע ללקוחות אמריקאים להסתיר את הכנסותיהם ונכסיהם מרשויות המס בארה"ב. בעקבות זאת, ישלם הבנק קנס בסך 192.35 מיליון דולר. 

בין השנים 2000-2010, נוהלו בבנק HSBC בשוויץ חשבונות עבור כ-720 לקוחות אמריקאים, בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד דולר. על מנת לסייע ללקוחות אלה להסתיר את נכסיהם מה- IRS, הבנק פעל במגוון שיטות, לרבות שימוש בשמות קוד, חשבונות ממוספרים, הסדרי hold-mail, וניהול חשבונות שהוחזקו ע"ש חברות נאמנות שנרשמו במקלטי מס דוגמת איי הבתולה הבריטיים, ליכטנשטיין ופנמה, אשר הסתירו את זהות הנהנים הסופיים בחשבונות. 

עוד נמסר, כי בשנת 2008, לאחר שהחלה חקירה פלילית נגד הבנק הגדול ביותר בשוויץ, UBS AG, בעקבות ניהול  חשבונות של לקוחות אמריקאים שלא דווחו לרשויות המס, HSBC Switzerland החל בשורה של שינויי מדיניות שנועדו להגביל פעילות עסקית חוצת גבולות עם לקוחות אמריקאים, אך במקביל סייע ללקוחותיו האמריקאיים לסגור את חשבונותיהם באופן שאפשר להם להמשיך להסתיר את נכסיהם (כמו למשל על ידי משיכת יתרת החשבון במזומן). 

עפ"י תנאי ההסכם, התביעה נגד הבנק תידחה לתקופה של 3 שנים, על מנת לאפשר לבנק להוכיח "התנהלות נאותה" (good conduct). ההסכם גם מחייב את הבנק לחשוף כל מידע עתידי שיתגלה לו בנוגע לחשבונות של לקוחות אמריקאים, ובפרט לגבי חשבונות שנסגרו בין השנים 2017-2009. במסגרת קביעת גובה הקנס נלקחה בחשבון העובדה שהבנק דיווח מיוזמתו על ההתנהלות שהובילה להפרות, ביצע בדיקה פנימית מקיפה, סיפק מידע מזהה על לקוחות לרשויות המס בארה"ב, ושיתף פעולה עם סדרת חקירות ותביעות. עוד הודגש, כי ההסכם אינו מעניק חסינות כלשהי מפני תביעות פוטנציאליות נגד יחידים כאלה ואחרים אשר היו מעורבים בסיוע להעלמות המס. 

פורסם 15-12-2019