הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה (08.12.19) מדריך ורשימת דגלים אדומים בנושא פעילות רשתות מלביני הון מקצועיים. 

מדריך זה  מתבסס על מסמך שפורסם בנושא זה ע"י קבוצת Egmont, המאגדת את יחידות המודיעין הפיננסי של למעלה מ-160 מדינות וטריטוריות. המדריך מתמקד בגורמים שמעניקים שירותי הלבנת הון לעבריינים, בתמורה לעמלה, תשלום או רווח אחר. גורמים אלה, שמחזיקים במומחיות לביצוע שלבי ההשמה, הריבוד והטמעת ההון, יכולים לבצע פעילות זו גם במסגרת עבודתם המקצועית הלגיטימית (דוגמת שירותי חשבונאות, ייעוץ פיננסי ומשפטי, הקמת חברות, ועוד). 

הרשות לאיסור הלבנת הון מדגישה כי תופעת מלביני ההון המקצועיים צוברת תאוצה בשנים האחרונות, כתוצאה מהידוק משטר איסור הלבנת הון בכל רחבי העולם, המודעות הגדלה לבחינת מקור הכספים על ידי כל סוגי המוסדות הפיננסיים בעולם, והקושי הניכר אותו חווים עבריינים בהחדרת כספי עבירה למערכות הפיננסיות. לאור זאת, המדריך נועד לסייע לרשויות האכיפה ולסקטור הפרטי בזיהוי וניטור פעילות מלביני ההון המקצועיים, באמצעות הצגת מודלים עסקיים שונים של רשתות הלבנת הון מקצועית, מתווי פעולה ועוד. 

נוסף על כך, המסמך כולל דגלים אדומים שיכולים לסייע בזיהוי פעילות של מלביני הון מקצועיים. להלן מספר דגלים אדומים כאמור: 

• חברות, חשבונות בנק, בעלים ודירקטורים המצויים במיקום גיאוגרפי שונה, אך אותן כתובות IP משמשות לניהול מקוון של החשבונות.

• חשבונות של חברות המשמשים כחשבונות מעבר (כלומר, חשבון בנק של חברה מקבל כספים ומיד מעביר אותם הלאה, כך שבסוף היום יתרת החשבון מתאפסת). 

• תשלומים עבור טובין הנשלחים למדינות אחרות מבוצעים על ידי חברות זרות שאינן צד לחוזה.

• מספר משמעותי של דיווחים בלתי רגילים בנוגע לישויות משפטיות אשר נרשמו באמצעות אותו נותן שירותי נאמנות והקמת חברות, או עם אותם בעלי מניות ודירקטורים רשומים.

המסמך הועלה למאגר המקורות באתר אמנט (תחת "הבהרות והנחיות נוספות בישראל"). למעבר למאגר לחץ כאן

פורסם 11-12-2019