המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) הודיע לאחרונה (25.11.19) כי חתם על הסדר עם חברת Apple, שבמסגרת תשלם החברה קנס של כ-466,000 דולר בגין הפרת הסנקציות המוטלות על גורמים הקשורים לסחר בינ"ל בסמים.

עפ"י ממצאי OFAC, חברת Apple כשלה לזהות את אחת מחברות התוכנה שפעלו בחנות האפליקציות שלה בתור ישות מוכרזת, וכתוצאה מכך אפשרה לה לפעול ללא הפרעה במשך כשנתיים, והעבירה לה כספים שמקורם במכירת האפליקציות שלה דרך Apple. בשנת 2008 חתמה Apple על הסכם פיתוח אפליקציות עם חברה סלובנית בשם SIS. בשנת 2015 הכריז OFAC על החברה ועל בעליה, לאחר שאלה זוהו כגורמים הקשורים לסחר בינ"ל בסמים, והופיעו ברשימת ה-SDN של OFAC עד להסרתם בשנת 2017.  

ביום שבו בוצעה ההכרזה, Apple סרקה את שמות הישויות החדשות אל מול שמות החברות הפועלות בחנות האפליקציות שלו, אך סריקה זו כשלה לזהות את SIS כחברה מוכרזת. Apple הסבירה זאת בדיעבד בכך שמערכת הסריקה שלה כשלה לזהות את השם שהופיע בהכרזת OFAC, משום שהסיומת של הישות המוכרזת נכתבה בהכרזת OFAC באותיות קטנות (SIS d.o.o.), בעוד שהשם שהופיע במערכות Apple נכתב באותיות גדולות (SIS DOO). יצוין כי הסיומת "d.o.o" היא הסיומת המקובלת בסלובניה לציון "חברה באחריות מוגבלת". יתרה מכך, Apple לא הצליחה לזהות את החברה כמוכרזת אף על פי שהכתובת של SIS  שהופיעה במאגרי המידע של Apple הייתה זהה לזו שהופיעה בהכרזת OFAC. 

כתוצאה מכך, Apple המשיכה לארח אפליקציות ותוכן של SIS בחנות האפליקציות שלה, והעבירה ל- SISכספים שהתקבלו עבור מכירת האפליקציות. בשנת 2017, לאחר שבוצעו שיפורים במערכת הסריקה של Apple, היא זיהתה לבסוף את SIS אל מול רשימות OFAC, וכתוצאה מכך הקפיאה באופן מיידי את התשלומים הקשורים לחשבונה, אך במקביל המשיכה להעביר תשלומים לחברה אחרת שרכשה חלק מהאפליקציות של SIS. בסך הכל, Apple ביצעה 47 תשלומים הקשורים של SIS בתקופה שבה הייתה מוכרזת ע"י OFAC, בהיקף של 1.15 מיליון דולר שגבתה מלקוחות שרכשו את האפליקציות שלה. 

בהודעת OFAC צוין כי אף על פי ש- Appleהינה חברה גלובלית, מתוחכמת ועתירת ניסיון בפעילות בינלאומית, היא הפגינה התנהלות פזיזה בכל הנוגע לעמידה בתקנות הסנקציות האמריקאיות, דבר שהוביל לנקודות כשל רבות בתכנית הציות, המדיניות והנהלים של החברה. עם זאת, במסגרת קביעת גובה הקנס OFAC התחשב בעובדה שהחברה דיווחה מיוזמתה על ההפרות, ונקטה צעדים למניעת הישנות ההפרות, לרבות שדרוג מערכת הסריקה של החברה אל מול רשימת הסנקציות, כדי שזו תאתר בצורה מלאה וריאציות שונות באיות, לרבות זיהוי אותיות גדולות אל מול קטנות, וכן זיהוי של סיומות שמאפיינות ישויות עסקיות במדינות שונות. 

פורסם 27-11-2019