רשות ניירות ערך פרסמה אתמול (24.11.19) חוזר לגופים המפוקחים, שבמסגרתו הודיעה כי מעתה ניתן לבצע התקשרות מרחוק (ללא צורך במפגש פנים אל פנים) עם לקוח המקבל שירותי ייעוץ השקעות או ניהול תיקים בדרך המסורתית. מהלך זה מתווסף לשירותים שמקבל ציבור המשקיעים באמצעים דיגיטליים, שלגביהם כבר קיימת הסדרה ייעודית. 

באוקטובר 2017 תוקן צו איסור הלבנת הון החל על מנהלי תיקים, באופן המאפשר למנהל תיקים להתקשר עם לקוח לשירות ניהול תיקים, וזאת מבלי לבצע, בתנאים מסוימים, הליך של זיהוי פנים אל פנים. בעקבות תיקון זה, התבקשה רשות ני"ע להבהיר את עמדתה בנוגע להתקשרות בהסכם למתן שירותים עם לקוח המקבל שירות בשיטה המסורתית, מבלי שתיערך פגישה פנים אל פנים וזאת תוך עשיית שימוש במדיה אלקטרונית כאמצעי המשמש לקיום הקשר עם הלקוח לצורך ההתקשרות בהסכם. לאור זאת, הרשות בחנה מחדש את התייחסותה לאפשרות של בעל רישיון לבצע התקשרות מרחוק עם לקוח בקשר למתן שירותים לפי חוק הייעוץ, ללא מפגש פנים אל פנים.

להלן, השינויים העיקריים המוצגים בעמדת הרשות:

• אישור הסכמה של לקוח לקבלת שירות יכול להינתן גם בחיווי אחר אשר יעיד על הסכמתו לשירות, ועל כן לא נדרשת חתימתו הגרפית לקבלת שירותים פיננסיים.

• החוזר קובע כי על בעל הרישיון לנקוט "אמצעים סבירים" לזיהוי הלקוח וקבלת הסכמתו, תוך נקיטת אמצעי זיהוי מוגברים כאשר ההסכם נערך עם לקוח שאין לו היכרות מוקדמת עמו ומבלי שנערך עמו מפגש פנים אל פנים. עם זאת, החוזר אינו מחייב את בעלי הרישיון לעשות שימוש בחתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

• ניתן יהיה לבצע שינויים בהסכם עם לקוחות באופן מקוון וללא צורך בקיום פגישה פנים אל פנים.

החוזר החדש הועלה למאגר החקיקה באתר אמנט (תחת "הנחיות נוספות"). למעבר למאגר לחץ כאן

פורסם 25-11-2019