היחידה למודיעין פיננסי באוסטרליה (AUSTRAC) הגישה היום (20.11.19) עתירה לבית המשפט הפדרלי במדינה, אשר מבקשת מבית המשפט להטיל קנס אזרחי על תאגיד הבנקאות האוסטרלי Westpac, בשל מה שמכונה על ידה "אי ציות שיטתי" לחוק האוסטרלי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

לדברי AUSTRAC, Westpac  הפר את החוק הנ"ל ביותר מ-23 מיליון מקרים, התרשל בפיקוח על קשרי הבנקאות הקורספונדנטית שלו, וכשל ליישם תכנית נאותה למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין השאר, ממצאי AUSTRAC מפרטים את הליקויים הבאים: 

• הבנק כשל להעריך ולנטר בצורה נאותה סיכוני הלבנת הון ומימון טרור מתמשכים הקשורים להעברות כספים אל אוסטרליה ומחוצה לה באמצעות קשרי בנקאות קורספונדנטית. הבנק אפשר לבנקים קורספונדנטיים להשיג גישה לסביבה הבנקאית שלו ולמערכת התשלומים האוסטרחית מבלי שביצע בדיקת נאותות על אותם בנקים, ולא קיים הערכת סיכון ובקרות נאותות על המוצרים והערוצים שהציע להם. 

• הבנק כשל לדווח ל- AUSTRAC על יותר מ-19.5 מיליון הוראות העברות כספים בינ"ל (IFTIs) בפרק הזמן שבין 2018-2013 (אל אוסטרליה ומחוצה לה), בהיקף של יותר מ-11 מיליארד דולר אוסטרלי. 

• הבנק כשל להעביר מידע על מקור הכספים לבנקים אחרים בשרשרת ההעברה, ובכך מנע מאותם בנקים מידע הדרוש להם כדי להבין את מקור הכספים ולנהל בצורה נאותה את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור שלהם. בנוסף, הבנק לא  שמר רישומים הקשורים למקור של חלק מהעברות הכספים הבינ"ל הללו.

• הבנק לא ביצע כנדרש בדיקות נאותות ללקוחות במסגרת העברות כספים לפיליפינים ולמדינות נוספות בדרום מזרח אסיה, אשר היו להן אינדיקטורים מוכרים וידועים לסיכונים של ניצול ילדים ( child exploitation risks). בהקשר זה צוין כי הבנק כשל להטמיע תרחישי זיהוי נאותים של טיפולוגיות הקשורות לניצול ילדים, אשר נדרשו בהתאם להוראות AUSTRAC והערכות הסיכון שלו עצמו.

יחד עם זאת, AUSTRAC ציין כי הבנק שיתף פעולה עם החקירה של AUSTRAC, חשף נושאים הקשורים לדיווח שלו על IFTIs, והחל בתהליך של שדרוג בקרות הבנק למניעת הלבנת הון ומימון טרור. בבקשה שהוגשה לבית המשפט לא ננקב היקף הקנס המבוקש ביחס להפרות אלה, אך צוין כי רף הענישה הכספי לגבי כל אחת מההפרות הינו בטווח שבין 17 ל-21 מיליון דולר אוסטרלי.

פורסם 20-11-2019