משרד האוצר ומחלקת המדינה של ארה"ב הודיעו ביום שישי האחרון (25.10.19) על הקמת מנגנון דיווח חדש, שנועד להבטיח שקיפות מלאה בפעילות מסחרית למטרות הומניטריות עם איראן. 

כידוע, משטר הסנקציות של OFAC כולל גם מספר חריגים והיתרים שמאפשרים למכור לאיראן סחורות וציוד בעלי אופי הומניטרי, דוגמת סחורות חקלאיות, מזון, תרופות וציוד רפואי. עם זאת, מהמידע המצוי בידי הממשל האמריקאי עולה כי המשטר האיראני מנצל את נתיב הסחר ההומניטרי כדי לעקוף את הסנקציות ולממן פעילות טרור, לפתח נשק בליסטי ולבצע ופעולות זדוניות נוספות.

לאור זאת, המנגנון החדש של הממשל האמריקאי נועד להבטיח שממשלות זרות ומוסדות פיננסיים יבצעו בדיקות נאותות מוגברות (enhanced due diligence) כדי למזער את הסיכונים הגבוהים הנובעים מעסקאות עם איראן. מוסדות פיננסיים אמריקאיים וזרים שיבחרו לקחת חלק במנגנון זה, יידרשו לבצע בדיקות נאותות מוגברות ולספק למשרד האוצר האמריקאי מידע, על בסיס חודשי, הנוגע לפעילות סחר הומניטרית שמבוצעת דרכם מול לקוחות איראניים. בתמורה להתחייבות של אותם מוסדות פיננסיים ליישם את הדרישות המחמירות הללו, הם יוכלו לבקש מהממשל האמריקאי אישור בכתב על כך שהמוסד הפיננסי מציית למשטר הסנקציות על איראן ואינו חשוף לסנקציות מצד ארה"ב. 

המידע שהמוסד הפיננסי יידרש לספק למשרד האוצר הינו רחב היקף, ויכלול בין השאר את הנתונים הבאים: 

• מאזן חודשי שיכלול את הערך הכספי והמטבע המוחזק בכל חשבון של מוסד פיננסי איראני שמנוהל במוסד הפיננסי המדווח למטרות ביצוע פעילות הסחר ההומניטרית. 

• מידע על הישות האיראנית המעורבת בפעילות הסחר (למשל: מסמכי התאגדות, רשימת מנהלים ודירקטורים, בעלות ומבנה שליטה). כמו כן, יידרש מידע שיאפשר לזהות ולאמת את זהותם של הנהנים הסופיים של אותה ישות איראנית, וכן מידע שיאפשר להבין את המטרה והאופי המיועד של הקשר העסקי בין מוכר הציוד ההומניטרי לבין הלקוח האיראני. 

• מידע מפורט בנוגע לאלמנטים הפיננסיים, המסחריים והלוגיסטיים של הפעילות העסקית בין ספק הציוד ההומניטרי לבין הלקוח האיראני, לרבות: הסברים בדבר הוראות התשלום של המוסד הפיננסי האיראני אשר קשורות לחוזי מכירת הציוד ההומניטרי; הסכום והמטבע של הפעולה הפיננסית; שמות כל המוסדות הפיננסיים המעורבים; ושטרות המטען או התובלה של הסחורות המסופקות ללקוחות האיראניים. 

בנוסף, המוסד הפיננסי המשתתף במנגנון זה יידרש לספק למשרד האוצר האמריקאי התחייבות בכתב של כל מפיץ איראני המעורב בביצוע העסקה, שבה הוא יתחייב שלא לאפשר לציוד להימכר או להיות מועבר ליחיד או ישות מוכרזים. מידע נוסף יושג באופן סדיר באמצעות בדיקות נאותות מתמשכות של המוסד הפיננסי בנוגע לפעילות העסקית, כדי לוודא שפעילות זו עולה בקנה אחד עם מטרות הערוץ ההומניטרי, לרבות מעקב אחר פעילות הלקוחות האיראניים ופרופיל הסיכון שלהם.  

פורסם 28-11-2019